Sisley (2003)


Reclame: Een affiche toont het bekken van een vrouw die een slipje draagt dat ze met haar hand naar beneden trekt waardoor men gedeeltelijk de schaamstreek ziet waarover gestileerde witte vlammen worden afgebeeld. Over de vlammen wordt de naam van het merk gedrukt. Slogan: ,,Hot Couture".

Klacht: Deze reclame betreft een seksistische provocatie die de intimiteit tentoonspreidt en afbreuk doet aan de menselijke gevoeligheid. Deze afbeelding bestaat erin te zeggen dat een jong meisje provocerend is en aldus verachtelijk. Door enkel het bekken te tonen wordt de persoon ontmenselijkt.

Standpunt van de jury: ,,De Jury was van oordeel dat deze afbeelding in kwestie en de houding van de persoon kan gepercipieerd worden als zijnde onfatsoenlijk en kwetsend. Daar dergelijke vorm van communicatie negatieve reacties kan uitlokken en niet echt getuigt van goede smaak, heeft zij gemeend een advies van voorbehoud te moeten formuleren.''

Commentaar Jens Mortier: ,,Zie bij Sloggy.''

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig