ANTWERPEN - Luc Bungeneers (VLD) en Ludo Van Campenhout (VLD), schepenen voor respectievelijk Mddenstand en Economie in Antwerpen, vragen de federale regering de handelaars op en rond de Leien, die nu heraangelegd worden, uitstel van betaling voor rsz- en btw-bijdragen te gunnen.

De werken aan de Leien zijn al twee jaar aan de gang en hebben al maandenlange vertraging opgelopen. Veel handelaars op de Leien en in de aanliggende straten zijn door de werken in de problemen geraakt. Volgens de twee schepenen zouden meer handelaars het hoofd boven water kunnen houden indien ze uitstel van betaling kregen bij de rsz en de btw.

De schepenen werkten hun voorstel uit in samenwerking met de Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) en Unizo. Indien de overheid ermee akkoord gaat, zullen de getroffen handelaars bij het bedrijvenloket van de stad een attest kunnen aanvragen dat hen uitstel van betaling gunt.

De schepenen wijzen erop dat de stad zelf geen financiële maatregelen kan nemen wegens het gelijkheidsbeginsel. Dat bepaalt dat het stadsbestuur enkel fiscale maatregelen mag nemen die betrekking hebben op de gehele stad. Wel heeft het stadsbestuur een aantal maatregelen genomen om de hinder te beperken.