Het verschil tussen de rente op korte en die op lange termijn wordt bij kasbons wel heel erg klein.

Zowel KBC als Fortis en het Landbouwkrediet verlagen maandag hun rente op kasbons met een wat langere looptijd, maar trekken tegelijk de vergoeding op bons met een korte looptijd op. ING biedt geen bons op één jaar aan, maar volgt wel de verlaging op drie en vijf jaar.

Het verschil tussen een kasbon met een looptijd van 5 jaar en een op één jaar, krimpt daardoor bij het Landbouwkrediet tot 0,2 %. Bij KBC en Fortis zelfs tot de helft daarvan. Het gaat bovendien om brutotarieven waar nog 15 % roerende voorheffing moet worden afgetrokken.

De stijging op één jaar blijft bij alle instellingen vrij bescheiden, van 3,05 naar 3,15 %. Maar de daling is substantiëler, toch bij KBC, Fortis en het Landbouwkrediet. Er gaat 0,2 procentpunt af op drie jaar en zelfs 0,3 punt voor een looptijd van 5 jaar. Bij ING blijven de dalingen beperkt tot respectievelijk 0,15 en 0,2 procentpunt, waardoor die bank op hetzelfde niveau belandt als het Landbouwkrediet.

Met die aanpassingen volgen de banken de evolutie op de kapitaalmarkten. Ook daar krimpt het verschil tussen de lange en de kortetermijnrente en verloopt de ,,rentecurve'' nu wel erg vlak. Op korte termijn wordt de rente vooral opgestuwd door de strijd tegen de inflatie. De markt verwacht dat de Europese Centrale Bank de rente dit jaar nog zeker twee keer met een kwart punt zal verhogen.

De langetermijnrente daarentegen wordt relatief laag gehouden door de recente mini-crisis op de aandelenmarkten en de aanhoudende onzekerheid die er sindsdien heerst. Nogal wat beleggers worden daardoor onzeker en kiezen voor obligaties. Daardoor stijgen de koersen van het bestaande papier en daalt het rendement.

Einde augustus was er een soortgelijke evolutie te merken op de markt van het woonkrediet. Het tarief voor kredieten met jaarlijks aanpasbare rente steeg toen, terwijl de kredieten met vaste rente goedkoper werden.

Een blik op de ,,rentebarometer'' van de Immotheker leert dat de gemiddelde bodemrente voor een formule met aanpasbaar tarief sindsdien stabiel is, net onder 4 %. Het tarief voor formules met vaste rente daalde einde augustus vrij plots tot 4,6 %. De beste tarieven ooit werden een dik jaar geleden opgetekend: respectievelijk rond 2,55 % en 3,85 %.

(lc)

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig