STRAATSBURG (belga) - Met zeer ruime meerderheid (648 pro, 14 contra en 18 onthoudingen) heeft het Europees Parlement de ontwerprichtlijn over de in computers geïmplementeerde uitvindingen, de zogenaamde software-octrooien, verworpen.

De massale verwerping kwam er vooral omdat de parlementsleden het niet eens raakten over de precieze reikwijdte van de richtlijn: wanneer is het een uitvinding en wanneer is het software? Die afbakening moest via amendementen geregeld worden, maar de onzekerheid over de al dan niet goedkeuring van die amendementen was te groot.

,,Liever geen richtlijn dan een slechte'', werd daarom de algemene overtuiging, al verschilden de definities van een slechte richtlijn. De conservatieven wilden ruime patentering, de Groenen geen patentering en de socialisten en liberalen een middenpositie.

In de uitleg achteraf werd de massale neen-stem vooral verklaard als een protestsignaal tegenover de Commissie en de lidstaten. Die hielden heel sterk vast aan het oorspronkelijke voorstel, ondanks veel kritiek in het Parlement ,,in eerste lezing''.

Kritiek was er ook op Europese commissaris voor Interne Markt, Charlie McGreevy. Die stelt dat hij geen nieuw voorstel zal indienen, omdat hij deze of geen richtlijn wil. Nochtans kan het parlement de Commissie dwingen een nieuwe tekst voor te leggen. Of dit zal gebeuren, moet worden afgewacht.