Steeds meer mensen verlaten tijdelijk of permanent de arbeidsmarkt wegens arbeidsongeschiktheid. Dat staat te lezen in het jaarverslag van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV).

Tussen 2004 en 2010 heeft de verzekering 50.239 invaliden meer vergoed. Dat brengt het aantal invaliden in 2010 op ruim 272.000. Oorzaken van de tendens zijn onder meer de vergrijzing van de bevolking, de verhoging van de pensioenleeftijd voor de vrouwen, het verschijnen van nieuwe pathologieën en de verslechtering van de arbeidsomstandigheden, zo luidt het. Het Riziv heeft dan ook besloten een Task Force Arbeidsongeschiktheid op te richten, die een aantal hervormingen moet doorvoeren.