BRUSSEL (reuters, eigen berichtgeving) - In Duitsland en Italië -samen goed voor zowat de helft van de economie van de eurozone- zien de bedrijfsleiders de toekomst met meer vertrouwen tegemoet. Ondanks een forse achteruitgang van het ondernemersvertrouwen in Nederland en een pas op de plaats in eigen land, hebben economen de indruk dat het ergste voor de eurozone achter de rug is.

HET vertrouwen van de Duitse en de Italiaanse bedrijfsleiders staat nu op het hoogste peil in vijf maanden, vooral dankzij de verzwakking van de euro. Die moest sinds begin dit jaar al meer dan 11 procent prijsgeven tegenover de dollar, waardoor Europese producten goedkoper werden voor Amerikanen en voor heel wat Aziaten.

Daar tegenover staat dat olieproducten, die doorgaans in dollar betaald moeten worden, voor de eurozone duurder werden. Maar voorlopig lijkt het negatieve effect daarvan kleiner dan het positieve dat uitgaat van de zwakkere euro.

In Nederland is de situatie minder rooskleurig. Na de onverwacht forse inkrimping van de economie tijdens het eerste kwartaal is het vertrouwen duidelijk zoek. Het is van november 2003 geleden dat de bedrijfsleiders nog zo pessimistisch waren.

De Belgische ondernemers blaken evenmin van vertrouwen. Afgelopen maand verbeterde de index die peilt naar de manier waarop ze tegen de toekomst aankijken marginaal, van -10,7 naar -10,5. Economisten hadden gehoopt op een verbetering tot -9. In januari deed de index het een pak beter met -3,8, maar nadien ging de toestand snel achteruit. Het is al geleden van april vorig jaar dat de index nog (heel licht) positief noteerde.

De lichte verbetering van de conjunctuurindicator volstaat niet om de voorbije slechte maanden weg te vegen. Met de fundamentele langetermijntrend gaat het nu al ruim een half jaar de verkeerde kant op. De ,,afgevlakte'' curve, die de fundamentele tendens van de conjunctuur met enkele maanden vertraging weergeeft, gleed tussen februari en maart af van -7,3 naar -8,8.

De conjunctuurbarometer steunt op een enquête bij vijfduizend ondernemers, georganiseerd door de Nationale Bank. Een positief getal wijst op meer optimisten, een negatief op een overwicht aan pessimisten.

Omdat België een open economie is die veel halfafgewerkte producten uitvoert, wordt de conjunctuurbarometer beschouwd als een indicator voor het economisch klimaat in de hele Europese Unie. Maar de jongste twee maanden lijkt hij wat zwakker te presteren dan het geheel van de eurozone.

Het Amerikaans consumentenvertrouwen van zijn kant, verzwakte afgelopen maand ten opzichte van het hoogste peil in drie jaar dat in juni werd gehaald. De fel gestegen olieprijzen zijn de belangrijkste ,,schuldige''. Maar de Amerikanen blijven optimistisch voor de evolutie op de arbeidsmarkt, wat er normaal op wijst dat de verzwakking maar tijdelijk is.

(lc)