Spanning tot op  het einde bij Electrabel
Foto: belga
Zonder tegenbericht vanuit het Brusselse Justitiepaleis wordt vanavond het overnamebod op Electrabel afgesloten.

DE achtste kamer van het hof van beroep heeft zich voorgenomen om vandaag, rond de middag, uitspraak te doen in de rechtszaak die vijf kleine aandeelhouders van Electrabel zijn begonnen. De vijf dringen aan op een verlenging van het overnamebod tot 30 november.

Of ze veel kans maken om gelijk te krijgen, is zeer de vraag. De advocaten van Electrabel en Suez vinden alvast dat de aandeelhouders veel te laat naar de rechtbank zijn gestapt om hun beklag te doen over de onvolledigheid van de overnameprospectus. En daarmee was voor hen de discussie meteen afgelopen.

De kleine aandeelhouders, onder leiding van Eric Geenen, vinden dat het hoofdstuk over de sluiting van de Belgische kerncentrales in de overnameprospectus aangevuld moet worden. ,,Wat als de volgende jaren de Belgische regering terugkomt op dit sluitingsplan?'', is de vraag. De kleine aandeelhouders willen wel eens weten hoe groot het voordeel kan zijn voor Suez. Te meer omdat de kerncentrales integraal afgeschreven zijn.

De kans is bovendien groot dat deze week nog een tweede rechtsprocedure rond de onvolledigheid van de overnameprospectus wordt beslecht door het hof van beroep. Het ABVV vraagt eveneens bijkomende informatie aan kandidaat-overnemer Suez. De socialistische vakbond focust vooral op bijkomende garanties voor de werkgelegenheid bij Electrabel en het gebruik van de provisies die aangelegd zijn voor de ontmanteling van de kerncentrales. Het ABVV dringt aan op een daling van de elektriciteitsprijs voor de consumenten. Ook in deze zaak opteerden de advocaten van Electrabel en Suez voor het uitspelen van procedure-argumenten. De aanpak geeft aan hoe de toplui van Electrabel en Suez aankijken tegen de rechtszaken van het ABVV en de kleine aandeelhouders, namelijk als achterhoedegevechten. Te meer omdat ze er begin oktober in geslaagd zijn met de Belgische regering een reeks afspraken te maken over de toekomst van de energievoorziening van ons land en over de toekomst van Electrabel/Suez. Dat gebeurde in ruil voor de goedkeuring door de overheid van de overname van Electrabel door Suez. Als het hof van beroep de eisen van het ABVV en de vijf kleine aandeelhouders afwijst, zal deze week wel heel snel duidelijk worden hoe succesvol het overnamebod is geweest.

Algemeen wordt verwacht dat Suez heel veel Electrabel-aandelen in handen zal krijgen. Aan de hand van de resultaten van het overnamebod kan meteen worden ingeschat of de aandeelhouders van Electrabel een belegging in Suez ook een degelijk alternatief vinden.

Blijft nog één vraag: wat gaat er met Electrabel gebeuren na een volledige overname door Suez? De top van de Franse nutsgroep, die bovendien al een tijdje de lakens uitdeelt bij Electrabel, heeft de Belgische regering onder meer verzekerd dat de Europese expansie wordt verdergezet. Electrabel zou als merknaam in Europa behouden blijven.

Maar er is nog een andere zekerheid voor de bedrijfsleiders van Suez. Zij zullen de komende maanden in de kijker blijven lopen omwille van rechtszaken. De gedelegeerd bestuurder van Electrabel en tevens operationeel directeur van Suez, Jean-Pierre Hansen, is de voorbije week verwezen naar de correctionele rechtbank. Daar moet hij zich verantwoorden voor laster tegenover twee kleine aandeelhouders. En Hansen loopt, samen met Suez, bovendien het risico om zich voor de correctionele rechtbank te moeten verantwoorden voor een computerinbraak in het hoofdkwartier van Electrabel.