De boete van 497,2 miljoen euro die Microsoft moet betalen, is de hoogste die de Europese Commissie ooit oplegde voor ofwel het misbruik maken van een dominante marktpositie ofwel de deelname aan een kartel.

Tot gisteren was het de Zwitserse farmagroep Roche die de twijfelachtige eer genoot om de door de Europese Commissie zwaarst beboete onderneming te zijn. Roche werd in november 2001 veroordeeld tot de betaling van 462 miljoen euro vanwege zijn rol in een aantal vitaminekartels in de farmasector.

Bij de berekening van de boetes, die overigens vaker worden opgelegd vanwege kartelafspraken dan wegens anticoncurrentiële praktijken, houdt de Commissie rekening met de duurtijd en de ernst van de bestrafte inbreuk, de impact ervan op de markt en de omvang van die markt. Recidivisten krijgen zwaardere boetes.

Zodra het bedrag van de boete is vastgelegd, zet de Commissie dat af tegen een wettelijk plafond, dat 10 procent van de omzet van het bedrijf bedraagt. Slechts in zeer weinig gevallen komt de werkelijke boete in de buurt van dat plafond.

(reuters)