Elke ceo kon maximaal 110 punten behalen, verdeeld over tien criteria in vier groepen. De score werd vervolgens herberekend tot een percentage.

1. Financiële criteria: 30 punten

a. Ontwikkeling van de beurskoers ten opzichte van een sectorindex: 20 punten

b. Ontwikkeling van de winst ten opzichte van het gemiddelde van de Bel-20: 10 punten

2. Maatschappelijke criteria: 20 punten

a. Sociaal beleid: 5 punten

b. Innovatieve kracht: 5 punten

c. Ethisch beleid: 5 punten

d. Ontwikkeling werkgelegenheid: 5 punten

3. Transparantie- en governance-criteria: 20 punten

a. Toepassing code-Lippens: 10 punten

b. Snelheid publicatie jaarcijfers: 5 punten

c. Financiële transparantie: 5 punten

4. Oordeel van de jury: 40 punten