19. Marc Coucke, Omega Pharma:  36,4 %
Foto: An Nelissen
1. FINANCIELE CRITERIA: 5 punten op 30 a. De ontwikkeling van de beurskoers. Eind december 2004 was een aandeel Omega Pharma 35,25 euro waard. Een jaar later sloot het aandeel op 44,01 euro, een stijging van bijna 25 procent. De NextPrime-index, waar het bedrijf deel van uitmaakt, steeg in dezelfde periode een stuk sterker met 35,36 procent. Ceo Marc Coucke krijgt daarvoor nul punten.

b. De ontwikkeling van de winst. Omega Pharma draaide in 2005 een nettowinst van 75,7 miljoen euro. In 2004 was dat 52,1 miljoen. Het bedrijf slaagde er dus in om zijn winst met 45 procent op te krikken.

Dat is meer dan het gemiddelde van alle andere Bel-20-ondernemingen. Dat gemiddelde strandde op 32,36 procent. Een prestatie die goed is voor vijf punten.

2. MAATSCHAPPELIJKE CRITERIA: 12 punten op 20

a. Sociaal beleid. In februari van 2005 was er een korte staking bij het magazijnpersoneel van Omega Pharma. Even voordien had het bedrijf een besparingsprogramma van 25 miljoen euro aangekondigd. Volgens de vakbonden hield de staking daarmee verband. Nul punten.

b. Innovatieve kracht. In 2004 besteedde Omega Pharma ongeveer twintig miljoen euro aan onderzoek en ontwikkeling. In 2005 lag dat budget op nagenoeg dezelfde hoogte. Dit is goed voor twee punten.

c. Ethisch beleid. Omega Pharma is een van de vijf bedrijven uit de Bel-20 die in de Ethibel Sustainability-index voorkomen. De anderen zijn Bekaert, Colruyt, Dexia en KBC. De ceo krijgt hiervoor vijf punten.

d. Ontwikkeling werkgelegenheid. Door een stortvloed aan overnames groeide het aantal personeelsleden dat Omega Pharma in dienst heeft als kool. Momenteel verdienen 2.881 mensen hun brood bij de onderneming. Een prestatie die Marc Coucke vijf punten oplevert.3. TRANSPARANTIE- EN GOVERNANCECRITERIA: 5 punten op 20 a. Toepassing code-Lippens. Omega Pharma respecteert de code-Lippens op sommige punten wel, op andere dan weer niet.

Het loon van zijn ceo wordt door het bedrijf openbaar gemaakt (2 punten). In 2004 bedroeg de vergoeding van Marc Coucke 275.200 euro. In 2005 mocht hij op een vaste remuneratie van 360.000 euro rekenen. De andere componenten uit zijn vergoeding komen overeen met een waarde van 20.000 euro. In totaal streek hij dus 380.000 euro op. Die bedragen verwijzen naar de bruto kosten voor de onderneming. Couckes loon is het laagste van alle bedrijfsleiders uit de Bel-20.

Aan de andere kant waren de functies van ceo en voorzitter in 2005 niet gescheiden (nul punten). Dat zal volgend jaar wel veranderen.

Het bedrijf heeft ook drie onafhankelijke bestuurders (2 punten), maar zowel in het audit- als in het remuneratiecomité zijn de onafhankelijke bestuurders niet in de meerderheid (tweemaal nul punten). In totaal scoort Coucke hier dus 4 punten.

b. Snelheid publicatie jaarverslag. Omega Pharma is geen snelheidsduivel als het aankomt op de publicatie van de jaarcijfers. Dat gebeurde op 16 maart. Dat is 75 dagen na 1 januari. Het gemiddelde is 65 dagen. Nul punten.

c. Financiële transparantie. Volgens de Belgische Vereniging van Financiële Analisten scoort Omega Pharma 219 van de maximaal 350 punten op het gebied van financiële transparantie. De gemiddelde score die de BVFA toekende, was 255,9. Daar zit het bedrijf 25 tot 50 punten onder. Het krijgt hiervoor dus één punt.4. HET OORDEEL VAN DE JURY: 18 punten op 40

Marc Coucke en Albert Frère hebben op het eerste gezicht weinig gemeen. Maar, zo merkt een jurylid op, het zijn wel de enige twee in de lijst die zelf een bedrijf hebben opgebouwd. En net daarom is Coucke, net als Frère, moeilijk te beoordelen als manager. ,,Hij is een entrepreneur, geen ceo.''

Een jurylid stelt vast dat Omega Pharma nog altijd een beetje een onemanshow is. Een teamplayer is Coucke niet, zo wordt opgemerkt.

Dat blijkt ook uit de manier waarop zijn bedrijf geleid wordt. Net als Frère verenigt Coucke nog altijd de figuur van ceo en voorzitter van de raad van bestuur in zijn persoon. Al zal daar in het geval van Coucke binnenkort wel verandering in komen.

Coucke is bij het grote publiek vooral bekend wegens zijn wielersponsoring. Daar is de topman persoonlijk zeer sterk bij betrokken, zo heet het. Hij buigt zich niet alleen over strategische beslissingen inzake Omega Pharma, maar ook die van de Davitamon-Lotto-ploeg komen hem onder ogen.

Qua continuïteit en leiderschap gooit Coucke bij de jury geen hoge ogen. Een jurylid situeert hem ,,eerder aan de opportunistische zijde.'' De continuïteit van het management wordt als ,,slecht'' beoordeeld.