STRAATSBURG -Turkije heeft vandaag protocol 13 van de Europese Conventie van de Rechten van de Mens ondertekend. Dat protocol behelst de afschaffing van de doodstraf in alle omstandigheden, zelfs in tijden van oorlog.

De Turkse ambassadeur voor de Raad van Europa, Numan Hazar, ondertekende het document vanmorgen in Straatsburg. Protocol 13, dat voorziet in de afschaffing van de doodstraf "in alle omstandigheden", zelfs voor "daden gepleegd in tijden van oorlog of van dreigende oorlog", is van kracht sinds 1 juli 2003. Rusland, Armenië en Azerbeidzjan hebben het protocol nog niet ondertekend.

Een jaar geleden tekende Turkije het zesde protocol van de Europese Conventie van de Rechten van de Mens, dat de afschaffing regelt van de doodstraf in vredestijd. Dat gebeurde na een stemming in het Turkse parlement in augustus 2002. De tekst werd in november 2003 geratificeerd in de hoop dat Turkije op die manier de toetredingsnormen van de Europese Unie zou halen.

Al sinds 1984 schort Turkije de daadwerkelijke uitvoering van de doodstraf op.