BRUSSEL - Sinds werklozen meer onder druk staan om een baan aan te nemen of een opleiding te volgen, geraken de cursussen van de VDAB almaar meer volzet.

De christelijke vakbond ACV zegt dat er zoveel werklozen verplicht worden opleidingen te volgen bij de VDAB, dat er zelfs geen opleidingsplaatsen meer zijn voor werkzoekenden die vrijwillig vragen er een te mogen volgen.

En dat zal nog verergeren, zegt de nationale ACV-secretaris Ann Van Laer, want straks worden ook de minder jonge werklozen (tot 40 jaar) onder de loep genomen.

Het ACV blijft het moeilijk hebben met de ,,sluitende aanpak'' van de Vlaamse minister van Werk, Frank Vandenbroucke (SP.A). De werklozen worden beter opgevolgd en krijgen meer kansen op een baan of een opleiding, maar er wordt ook beter bewaakt of ze die aanvaarden of niet. Het ACV gaat niet rechtstreeks in tegen die aanpak, te meer daar het de principes daarvan altijd zelf verdedigd heeft, maar vertolkt wel de kritiek van zijn leden daarover.

Vandenbroucke ontkent formeel dat vrijwilligers niet meer aan de bak komen. Van de VDAB-opleidingen die gestart zijn tussen begin januari en eind maart, zijn er nog zes op de tien die gevolgd worden door ,,vrijwilligers''; vier op de tien worden gevolgd door ,,geactiveerde werklozen''.

(g.teg.)