VMW gaat behoedzaam decentraliseren
Foto: if
De watermaatschappij VMW besteedt de vastlegging van de waterdistributietarieven uit aan de provincies.

Binnen de grootste Vlaamse watermaatschappij is er een consensus gegroeid tussen de vertegenwoordigers uit de vier Vlaamse provincies op wiens grondgebied de VMW actief is om de distributie van drinkwater toe te vertrouwen aan provinciale directies.

Concreet betekent dit dat de provincies verstrekkende autonomie krijgen om de waterdistributietarieven, de investeringen en het dividendenbeleid vast te leggen. De provinciale bestuursorganen kunnen ook zelf hun personeelskader vastleggen. De waterdistributietarieven zijn overigens goed voor twee derde van de totale waterprijs.

De raad van bestuur van de VMW, onder leiding van de nieuwe voorzitter Luc Asselman, hoopt vanaf begin volgend jaar de verzelfstandiging van de drinkwaterdistributie door te voeren. De algemene vergadering van de VMW moet binnen enkele maanden nog wel het licht daarvoor op groen zetten. Gisteren stelde voorzitter Asselman dat er al een consensus is tussen de vertegenwoordigers van de provincies Oost- en West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Limburg.

De Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening is niet van plan om de waterproductie te decentraliseren. De top van de VMW vindt dat de solidariteit moet blijven gelden voor investeringen in de uitbreiding van de waterproductie. Eind vorig jaar deed de drinkwatermaatschappij nog een zeer zware investering in zijn waterproductie. Het betaalde 80 miljoen euro voor de waterwingebieden Kluizen en de Blankaart.

Het beheer van de waterproductie, inclusief het vastleggen van de productieprijs, zal gebeuren in Brussel. De VMW-bestuurders hebben al de afspraak gemaakt dat in het hele VMW-gebied de productieprijs dezelfde zal zijn.

Asselman wees er gisteren nog op dat de Vlaamse waterbedrijven de volgende jaren voor een grote uitdaging staan. Hij betwijfelt sterk of de drinkwaterbedrijven de volgende jaren nog prijsverhogingen kunnen doorvoeren. De waterverbruiker gaat dat volgens hem niet meer accepteren, stelt hij.

Volgens Asselman en de gedelegeerd-bestuurder van de VMW, Bernard Beda, moeten alle drinkwaterbedrijven de komende jaren alles zetten op efficiëntieverbeteringen. Ze zijn ervan overtuigd dat de Vlaamse watermaatschappijen veroordeeld zullen worden om nauw te gaan samenwerken. Ze wijzen erop dat her en der in Europa de schaalvergroting al in gang is gezet. ,,We willen evenwel geen nieuwe oorlog ontketenen, maar via overleg tot resultaat komen.''