Kerken kosten overheid almaar minder

De uitgaven voor de erkende godsdiensten in ons land dalen, vooral omdat er minder priesters zijn.

Aangeboden door onze partners

Niet te missen