Telefoon- en nachtwinkels gesloten bij controleactie Tamtam

BRUSSEL (belga) - Tijdens een grootscheepse controleactie in telefoon- en nachtwinkels in Brussel, Charleroi, Gent en Kortrijk op 11 mei heeft de federale en de lokale politie 128 winkels gecontroleerd. Daarvan werden achttien winkels gesloten. De grote meerderheid van de gecontroleerde ondernemingen was niet in orde met de fiscale regelgeving.

Aan de oorzaak van de sluiting van de achttien winkels lag ofwel het ontbreken van de verplichte licentie, het niet betalen van een specifieke gemeentebelasting, het tewerkstellen van illegalen of andere ...