BRUSSEL - Zowel de christelijke als de liberale vakbond bij De Lijn hebben vrijdag het cao-voorstel voor 2005-2006 afgekeurd. ,,Als op 20 mei onvoldoende aan onze eisen wordt tegemoetgekomen, komen er mogelijk harde acties'', zegt Jan Coolbrandt van de christelijke CCOD.

Afgelopen woensdag (DS 12 mei) schoot de socialistische vakbond ACOD het voorstel al met een grote meerderheid af. Dat voorstel voorziet in een loonsverhoging van 5 eurocent per uur vanaf november en nog eens een extra verhoging van 7,5 eurocent vanaf september 2006. Bovendien wordt in december een eenmalige cadeaucheque van 35 euro beloofd. Andere punten uit het akkoord hebben betrekking op werkzekerheid, deeltijdse arbeid en de sociale vrede.

Die koopkrachtverhoging was onvoldoende voor de socialisten en ook de christelijke en liberale bonden vinden dat het meer mag zijn. De christelijke CCOD heeft daarenboven nog als specifieke eis dat die cadeaucheque wordt omgezet in uurloon. De liberale ACLVB wil bovendien dat De Lijn betaalt voor de hospitalisatieverzekering van het personeel en betere vergoedingen voor flexibiliteit, zoals voor de chauffeurs die in gesplitste diensten werken. ,,Er wordt door de overheid steeds meer van De Lijn gevraagd en ik juich dat toe, maar dan moeten daar wel voldoende middelen tegenover staan'', zegt Hugo Engelen van de liberale ACLVB. De drie bonden verwachten tegen 19 mei een tegenvoorstel van Roger Vandenheule, de voorzitter van het paritaire comité. Tot dan komen er alleszins geen acties. ,,We zullen de actiebereidheid de komende week evalueren'', zegt Coolbrandt. ,,Als er nadien acties komen, zullen het harde zijn.''

(cv)