DE PIJN VAN HET MAGAZIJN. Splitsen op het tweede net
Foto: © Photo News
HET lijdt weinig twijfel: de voorbije week zal de geschiedenis ingaan als die van B-H-V. Belgacom Heeft Voetbalcontract. Voor het fraaie bedrag van 36 miljoen euro per jaar heeft de telecomoperator voor de komende drie jaar de televisierechten voor de Belgische voetbalcompetitie verworven. Enigszins bevreemdend is dat de Raad voor Mededinging zich nog even over het dossier moet buigen; een voetbalcontract lijkt typisch iets voor het Arbitragehof, maar dit terzijde.

De interesse van Belgacom voor het balspel heeft alles te maken met zijn plannen om te starten met interactieve digitale televisie. Daarvoor zijn abonnees nodig, en sport blijkt nog altijd het lokmiddel bij uitstek. Belangrijker nog is dat de kijker bij interactieve televisie niet langer een passieve zapper is, maar een actieve deelnemer. Voor de modale voetbalsupporter opent zich een nieuwe wereld, waarin hij van tal van frustraties verlost zal zijn. Via televoting kan hij voortaan mee beslissen wie een penalty moet nemen, of een bestraffende kaart geel of rood moet zijn en hoeveel extra minuten er op het einde van de wedstrijd moeten bijkomen (tot Anderlecht eindelijk het verdiende winnende doelpunt scoort, maar dit is een zuiver persoonlijke mening).

Naast de supporters zijn de voetbalclubs de grote winnaars. Het bedrag dat Belgacom neertelt, betekent meer dan een verdubbeling ten opzichte van het vorige contract, wat de clubs aanzienlijke extra inkomsten garandeert. Het is een vaststelling die de federale regering aan het denken moet zetten. Nu de economische groei zo goed als stilgevallen is, moet minister van Begroting Johan Vande Lanotte onverwijld op zoek naar nieuwe inkomsten voor de staatskas. En dan zijn er uit de voorbije week nog wel meer lessen te trekken.

De regering is er niet in geslaagd de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde te splitsen. Het konijn met gebroken poten en een oor af dat ter tafel lag, bleek niet te pruimen voor de Vlamingen. Uiterlijk tegen mei 2007 moet de splitsing echter toch een feit zijn, en na deze week staat vast dat die met het nodige spektakel gepaard zal gaan. De feitelijke scheiding zal een fraai staaltje splitstechnologie moeten zijn, waaraan hijskranen, pneumatische hamers en drilboren, maar vooral beitels te pas zullen komen.

Er moeten ongetwijfeld zenders zijn die geld willen bieden om dat schouwspel rechtstreeks op het scherm te brengen. Voetbal op het eerste net, politiek op Belgacom 2: het lijkt mij perfect denkbaar. Daarom zou de regering nu al de televisierechten voor de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde te koop kunnen aanbieden, desnoods met als gratis bonus het commentaar door premier Guy Verhofstadt (,,We zien hier hoe Groot-Bijgaarden vastgehecht wordt aan Brussel, waardoor het fileprobleem in Vlaanderen grotendeels opgelost is'').

Ik heb, als bewoner van de Vlaamse Rand, nog een persoonlijke wens. Volgens een zopas gepubliceerde Europese studie is het goed leven in België, en dat moet best ook morgen nog zo zijn. Als de splitsing van B-H-V gerealiseerd wordt, wil ik daarom graag belanden in de zone die de Côte d'Or-fabriek in Halle omvat (voor de beleidsmakers: op het gewestplan staat dit pand mogelijk ingekleurd als een vestiging van Kraft Foods Inc.).

Ten slotte heeft de hele B-H-V-saga geleerd dat het recht om zich in te schrijven in een ander gewest heel waarschijnlijk een onderdeel wordt van de volgende staatshervorming. Praktisch lijkt het daarom aangewezen langs de gewestgrenzen kantelpoorten te installeren, waarlangs de betrokken burgers hun recht kunnen uitoefenen. Een gemengde werkgroep kan zich vanaf nu al buigen over de vraag wie die poorten mag plaatsen.

De Pijn van het Magazijn poogt tweewekelijks op zaterdag het moreel van de consument op te krikken.