De Belgisch-Congolese ondernemer voelt zich verkeerd begrepen in België. Zijn zakelijke focus komt nog meer op Afrika te liggen.

Uw mijnprojecten in Congo krijgen in België veel kritiek. Ngo's beschuldigen u ervan Congo leeg te plunderen.

Ze vallen mij al jaren aan, maar er is nog nooit iets bewezen van al die beschuldigingen. Ik ben bang dat de ngo's bevooroordeeld zijn en gemanipuleerd worden. Ik kan alleen maar vaststellen dat met het Kamoto-project de toegevoegde waarde van de koperproductie in Congo blijft. Het erts wordt er verwerkt tot een volwaardig eindproduct. Op dit moment vindt de verwerking van veel Congolees erts in Zambia plaats. Bedrijven als Chemaf en Somika doen helemaal niets voor de Congolese bevolking, maar zij worden niet bekritiseerd. Daar hoor je allemaal niets over.

Er is ook kritiek op de structuur van de joint venture. Gécamines heeft een participatie van 25 procent, maar hoe is de waardering van de inbreng gebeurd?

De Wereldbank heeft geen moeite met joint ventures waarbij de overheidspartner 10 tot 15 procent heeft. Dat is trouwens het geval bij veel andere joint ventures. In de Tenke-Funguruma-mijn, die wordt uitgebaat door de Amerikanen van Phelps-Dodge, heeft Gécamines maar 12,5 procent. ( Volgens de website van Phelps-Dodge is het 17,5 procent, red. ) . Daar komt nog bij dat in ons project de mijnrechten in handen blijven van Gécamines. Dat is bij veel andere projecten evenmin het geval. Ons model is gebaseerd op wederzijds vertrouwen. We zijn al drie jaar bezig met de voorbereiding en we doen alles volgens de regels. Andere ondernemingen regelen hun zaakjes in drie maanden tijd, maar daar wordt over gezwegen

Toch wordt in het rapport-Lutundula aanbevolen om de onderhandelingen over de Kamoto-mijn op te schorten.

Commissievoorzitter Christophe Lutundula stelt ook vast dat ik de enige ben die normaal belastingen betaalt. Bovendien heeft het rapport nog geen officiële status. Er is in het parlement nog geen debat over geweest, er is niet over gestemd.

Hoe verklaart u de negatieve gevoelens die in België tegenover uw activiteiten heersen?

Afrika wordt ten onrechte onderschat in België. Het continent heeft een enorm potentieel, maar er is geen enkele belangstelling voor.

Heeft de aanhoudende kritiek invloed op de manier waarop u zaken doet?

Het is bijzonder ontmoedigend.

Als ik in België geen steun krijg, zie ik me genoodzaakt om mijn Belgische activiteiten af te bouwen en me volledig op Congo te richten. Ik ben daar druk mee bezig. New Lachaussée staat te koop, maar het is lastig een koper te vinden. En Baron & Lévêque is in vereffening. Ik ga wel door met Baron & Lévêque Afrique.Wat het project zelf betreft: is de infrastructuur in Katanga wel voldoende afgestemd op grootschalige koperproductie?

Er moet inderdaad nog het een en ander gebeuren, maar daar werken we aan. Voor de elektriciteitstoevoer zijn we bezig met de heringebruikname van verwaarloosde waterkrachtinstallaties. Er is heel veel energie nodig als Kamoto op volle toeren draait. En de wegen en spoorwegen moeten eveneens opgelapt worden.

www.forrestgroup.com www.katangamining.com