QUOTE. La Libre Belgique

,,Dit drama was nodig om te ontdekken dat de belangrijkste verdachte, eerder al schuldig aan verkrachting, verkeerdelijk geïnterneerd is in een psychiatrische instelling in plaats van een gevangenisstraf te krijgen. Daardoor kon hij zonder een andere vorm van proces vrijkomen. De wetgever zou er goed aan doen om zich daarover eens te buigen.''

© EPA
Uit het commentaar ...