Nieuwe rel over controle werklozen

Waalse werklozen krijgen geen werkaanbiedingen meer

BRUSSEL - De Waalse werklozen krijgen geen individuele werkaanbiedingen meer van hun arbeidsbemiddelingsdienst, de Forem. Ze kunnen dus ook niet meer gestraft worden voor het afwijzen van een baan. Daarmee is een nieuwe communautaire rel geboren. Federaal minister van Werk Freya Van den Bossche zal ingrijpen.

© Photo News
VORIG jaar maakten de federale regering en de deelstaten nieuwe afspraken over de werklozenbegeleiding en -controle.De werklozen kregen recht op een betere begeleiding. De bemiddelingsdiensten Forem ...

Niet te missen