De belasting op basis van de CO2 uitstoot is voorlopig enkel van belang voor bedrijfswagens. Een particulier die zelf een wagen koopt, betaalt weliswaar een eenmalige belasting op de inverkeerstelling en vervolgens jaarlijks een verkeersbelasting, maar beide heffingen zijn nog steeds gebaseerd op de fiscale paardenkracht van de motor. Toch gaan fiscalisten ervan uit dat het slechts een kwestie van enkele jaren zal zijn voor ook voor die belastingen milieunormen zullen gelden.

Overigens kan een particulier sinds dit jaar wel besparen door te kiezen voor een extreem milieuvriendelijke wagen. Zo geven auto's die 115 ram koolstofdioxide per afgelegde kilometer uitstoten of minder, recht op een belastingvermindering van 3 procent van de aankoopwaarde, met een maximum van 615 euro.

En het loont de moeite om nog wat meer uit je doppen te kijken. Wie zich trakteert op een auto die per kilometer minder dan 105 gram CO2 in de atmosfeer doet belanden, heeft recht op een belastingvermindering van maar liefst 15 procent. Hier bedraagt het maximum 3.280 euro.

Voor bedrijven en leasingmaatschappijen geldt die fiscale aftrek vreemd genoeg niet.

Maar hoe kom je nu eigenlijk aan de weet hoeveel CO2 een wagen in de atmosfeer doet belanden? Vergeet de marketingpraatjes van de fabrikanten maar, de enige officiële bijbel van de auto en zijn uitlaatgassen is de Gids voor de schone wagen van de Federale Overheidsdienst (FOD) - vroeger spraken we gewoon van een ministerie - Leefmilieu.

Die gids is een boekje dat regelmatig geactualiseerd wordt en dat bij elke autoverkoper kan worden ingekeken. Sinds enkele maanden is de gids ook consulteerbaar op het Internet (www.health.fgov.be/environmen /co2). Wie meteen wil weten welke auto's in aanmerking komen voor de belastingvermindering van 3 of van 15 procent, kan rechtstreeks naar de desbetreffende pagina surfen ( www.health.fgov.be/pls/europortal/co2_nl2 ).

Een voorproefje? Zoals te verwachten was, zijn het nagenoeg uitsluitend kleine auto's met kleine motoren die binnen de normen vallen. Op de nieuwe Smart Fortwo na worden ze ook allemaal aangedreven door een dieselkrachtbron. Over die voorkeursbehandeling voor dieselwagens zal allicht nog wel wat inkt vloeien.

Dieselauto's mogen dan al beter presteren dan benzinewagens als het op CO2 aankomt, ze stoten wel duidelijk meer stikstofoxiden (NOx) en roetdeeltjes de atmosfeer in. Maar daar wordt in dit land geen rekening mee gehouden.

Koplopers zijn de tweelingbroertjes Audi A2 en VW Lupo, allebei in de versie met de 1,2 liter TDI 3L. Allebei beperken ze hun negatieve bijdrage tot het milieu tot 81gram CO2 per kilometer.

De enige auto die aan de strengste norm beantwoordt en ook echt als gewone familiewagen gebruikt kan worden, is de Toyota Prius, een hybride wagen die zopas tot wagen van het jaar werd gekozen. Hij combineert een elektromotor met een exemplaar dat op benzine functioneert.

(lc)

www.health.fgov.be/environmen /co2

www.health.fgov.be/pls/europortal/co2_nl2