HET PROCES-DUTROUX. Een volksjury oordeelt over schuld of onschuld

BRUSSEL - Het is een volksjury die zich zal uitspreken over de schuld of onschuld van de vier beschuldigden in het proces Dutroux op basis van de vragen die de voorzitter van het assisenhof in Aarlen hen aan het einde van de debatten zal stellen.

Eens de debatten gesloten en de vragen zijn voorgelezen, trekken de gezworenen zich terug in een afgesloten kamer waar ze ongestoord en in het geheim beraadslagen. Indien de juryleden veel tijd nodig ...

Niet te missen