-  DISTRIGAS. Winst verdrievoudigd.
-  INTERBREW. Leffe en Hoegaarden in Australië.

DISTRIGAS. Winst verdrievoudigd.

De gasmaatschappij Distrigas kon vorig jaar haar winst verdrievoudigen. Het nettogroepsresultaat kwam uit op 216 miljoen euro, tegenover 68 miljoen euro een jaar eerder. De omzet steeg licht, van 3,6 naar 3,9 miljard euro.

De aardgasverkoop, die goed is voor 96 procent van de omzet, steeg met 7,5 procent, door de grotere omzet uit aardgasverkoop buiten België. In België daalde de omzet licht, vooral als gevolg van de lichte prijsdaling.

Volgens Distrigas is de forse stijging van het resultaat te danken aan een samenloop van omstandigheden, zoals uitzonderlijk veel leveringen aan Spanje, de arbitrage-operaties, het volume transit op korte termijn en het hoge niveau van de spotprijzen op het einde van het jaar.

De evolutie van het resultaat toont aan dat de liberalisering van de markt grote schommelingen van het resultaat meebrengt, en dus ook onzekerheid schept over de winstvooruitzichten, aldus Distrigas.

Aan de algemene vergadering wordt voorgesteld een nettodividend uit te keren van 108,24 euro. Het dividend over het boekjaar 2002 bedroeg slechts 23,01 euro.

INTERBREW. Leffe en Hoegaarden in Australië.

Interbrew heeft met de Australische Carlton & United Breweries (CUB) een distributie-overeenkomst gesloten voor Leffe en Hoegaarden. Het contract heeft betrekking op de invoer, distributie en promotie van beide merken en geldt tot 2012. CUB kreeg in 2002 al het recht om Stella Artois in Australië te brouwen en te verdelen.