BRUSSEL - Euroclear, de in Brussel gevestigde specialist in de afwikkeling (settlement) van internationale beurstransacties, heeft een recordjaar achter de rug. De goede cijfers kunnen Euroclear misschien helpen in zijn lobbywerk bij de Europese Commissie en de financiële toezichthouders. Die bereiden maatregelen voor om de afwikkeling van beurstransacties in Europa competitiever én veiliger te maken.

Euroclear, waarvan de kerntaak bestaat uit de vlotte uitwisseling van geld en effecten voor rekening van financiële instellingen, wikkelde vorig jaar beurstransacties af ter waarde van 256,2 biljoen euro, een toename met 6% tegenover 2002. De waarde van de effecten op rekeningen van Euroclear steeg met 9% tot 11,9 biljoen euro eind 2003. Volgens gedelegeerd bestuurder Pierre Francotte is dit niet alleen toe te schrijven aan koersstijgingen op de financiële markten, maar ook aan het aantrekken van nieuwe klanten. Voor beide cijfers gaat het om een record.

Euroclear heft een coöperatieve structuur: de klanten van de instelling zijn tevens de aandeelhouders. Zij krijgen traditioneel een groot stuk teruggestort van de winst die Euroclear maakt. Zo werd afgelopen december 30 miljoen euro terugbetaald, evenveel als een jaar eerder. In combinatie met allerlei tariefverlagingen berekende Euroclear de totale besparing voor zijn klanten in de voorbije vijf jaar op 406 miljoen euro.

Die cijfers kunnen Euroclear misschien helpen in zijn Europese lobbygevecht. De Europese Commissie bereidt, op basis van het zogenaamde Giovannini-rapport, een reeks maatregelen voor om de afwikkeling van beurstransacties in de EU efficiënter en goedkoper te maken. Tegelijk zijn de Europese financiële toezichthouders - zowel de ECB als nationale instanties die verenigd zijn in het CESR-comité - bezig met het uitwerken van nieuwe standaarden voor de sector, zoals de maximale tijd die mag verlopen tussen een transactie en de afwikkeling ervan. De bedoeling daarvan is vooral het vermijden van zogenaamde ,,systeemrisico's'' die het financieel systeem in gevaar kunnen brengen.

Euroclear vreest echter een scheeftrekking van de markt indien sommige banken die ook settlement-diensten aanbieden, zouden worden vrijgesteld van die nieuwe normen. Het gaat om grote, internationale instellingen die de activiteit aanbieden als onderdeel van een compleet dienstenpakket. De twee belangrijkste, Citigroup en BNP Paribas, lobbyen via de werkgroep ,,Fair & Clear'' voor een vrijstelling van de strengere regels. Volgens Francotte verloopt tot 90% van de grensoverschrijdende aandelentransacties in de EU via dergelijke banken en vormen zij daardoor wel degelijk een systeemrisico.