Wat verwachten bedrijfsleiders van de economische evolutie in de komende maanden? De grote CEO-Poll van De Standaard en Trends wil daar een antwoord op geven.

We verstuurden per e-mail een vragenformulier naar een vooraf geselecteerd panel van 1.500 CEO's, bedrijfsleiders en leden van Voka-Kamers van Koophandel, en 1.500 leden van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB). De enquête wordt elk kwartaal herhaald. Een aantal vragen heeft betrekking op de economische conjunctuur. Daardoor vormt de poll een betrouwbare driemaandelijkse economische barometer.

Andere vragen gaan in op actualiteitsgebonden kwesties. Deze keer polsten we de respondenten naar hun mening over het gebruik van brugpensioen en over de loonnorm.

In deze dertiende, vernieuwde editie van de CEO-Poll kregen we 1.132 geldige antwoorden van 523 CEO's en Voka-leden en 609 IAB-leden.