12 pensioenspaarfondsen: alle 12 even goed ?
Foto: © An Nelissen
Dankzij het fiscaal voordeel is een pensioenspaarfonds bijna gegarandeerd een schot in de roos. Slechte fondsen zijn er naar ons gevoel niet, de marktomstandigheden bepalen de wisselende opbrengst.

Welk pensioenspaarfonds is de beste keuze ? Een erg moeilijk te beantwoorden vraag om de eenvoudige reden dat de prestaties van de fondsen wisselen afhankelijk van de evolutie op de financiële markten. Zeker is dat dankzij het fiscaal voordeel (vanaf dit jaar dus voor bedragen tot 780 euro) een pensioenspaarfonds bijna gegarandeerd een lucratieve belegging is. En geen enkel fonds valt speciaal negatief uit de toon. We bieden u hier een overzicht van elk van de 12 pensioenspaarfondsen met de belangrijkste gegevens.

Natuurlijk biedt de opbrengst uit het verleden geen garanties. We hebben die wel gebruikt als basis voor de rangschikking op deze pagina's. Heel wat fondsen bestaan al bijna 19 jaar en de returns op jaarbasis gaan van 11,2 procent tot 5,8 procent.

Nummer één is Metropolitan, dat niet toevallig gemiddeld 70 procent in aandelen belegt. Op lange termijn is dat meestal een lonende strategie. Maar trak daaruit geen voorbarige conclusies.

Argenta pensioenfonds bengelt wel achteraan, maar dat fonds ging pas in december 1999 van start. De start in enkele heel moeilijke beursjaren drukt nog sterk op de return die sinds de start 5,8 procent (op jaarbasis) bedraagt. Het relatieve daarvan wordt geïllustreerd door de 17,4 procent opbrengst die de beheerders van het Argenta pensioenspaarfonds dit jaar (sinds 1 januari) neerzetten, de beste prestatie van allemaal.

Op plaatsen 2 en 3 staan twee nog zeer jonge fondsen, waarvan de return sinds de start dus met een extra korreltje zout moet bekeken worden. Pricos defensive en Dexia defensive werden in 2003 en 2004 in het leven geroepen met een defensieve missie. In plaats van het grootste deel in aandelen te beleggen, leggen ze het accent meer op obligaties en liquiditeiten.

Dit soort fondsen is vooral geschikt voor mensen die niet ver van hun 65ste verjaardag zijn en dan niet meer het risico willen lopen dat een dip op de beurs hen verplicht hun kapitaaltje op een slecht moment te op te nemen. Zij kunnen overigens net als elke andere pensioenfondsspaarder perfect het kapitaal van het ene pensioenspaarfonds naar het andere laten transfereren.

Los daarvan, rijst de vraag of deze twee defensieve fondsen in 2006 wel een goede keuze zullen blijken. Nogal wat fondsbeheerders verwachten immers een rentestijging, en zullen in 2006 net minder beleggen in obligaties. 

   1. Metropolitan Rentastro

Start 4/02/87

Opbrengst sinds start (op jaarbasis) : 11.17%

Te koop bij : Fortis Bank, Fintro Axa, City Bank, Bank Degroof

Beheerder : Fortis Investments

Activa onder beheer : 406 miljoen euro

Instapkosten 3%

Jaarlijkse beheerskosten :0.75%

Opbrengsten sinds: 1/1/05 :12.62%

5 jaar (op jaarbasis) : 4.76% 10 jaar (op jaarbasis) : 10.55%

Huidige samenstelling portefeuille : 1,3% liquiditeiten, 26,6% obligaties, 71% aandelen (Belgische:23,5%)

Doel/Strategie van het fonds: Bij Metropolitan wordt gemiddeld 70% belegd in aandelen, de rest in overheids- en bedrijfsobligaties.Voor iedere activa klasse wordt gewerkt met onafhankelijke, gespecialiseerde teams van Fortis Investements.

Visie/strategie op 2006: De vooruitzichten voor de wereldwijde aandelenmarkten blijven positief. Aandelen zijn niet duur gewaardeerd t.o.v. obligaties. De fusie- en overnamegolf kan de aandelenmarkten nog enkele maanden ondersteunen. Hoewel de beheerders meer potentieel zien in aandelen, zijn ze niet negatief over obligaties. Ze stellen nog een aantal renteverhogingen in het vooruitzicht in de VS, maar eens de eerste signalen worden uitgestuurd dat de Fed zijn renteverhogingen staakt, kan dit een rally van de obligatiemarkten veroorzaken 

   2. Pricos Defensive

Startdatum: 08/12/2003

Opgericht als een defensief instrument naast het gewone Pricos fonds van KBC

Opbrengst sinds startdatum: 9,82 % op jaarbasis

Te koop bij: KBC - CBC - Centea - Petercam

Beheerder: KBC Asset Management

Activa onder beheer: 64 miljoen euro

Instapkosten: 2%

Jaarlijkse beheerskosten: 0,75%

Opbrengsten sinds: 1/1/2005: 7,83%

Huidige samenstelling portefeuille:

19,95% liquiditeiten, 44,73% obligaties,

35,3 % aandelen (Belgische aandelen: 18,96%)

Doel/Strategie

Pricos Defensive is een beleggingsinstrument dat pensioenspaarders de mogelijkheid biedt om de gelden nog voor hun pensionering te consolideren in een meer defensieve pensioenspaarformule.

Visie/strategie op 2006

De beheerders verwachten een stijging van de lange rente en zullen daarom een relatief hoog percentage aan aandelen aanhouden terwijl ook het percentage liquiditeiten zal worden gemaximaliseerd. 

    3. Dexia Pension Fund Defensive

Startdatum: 20/12/2004

Return sinds startdatum: op jaarbasis 9.8%

Te koop bij: Dexia

Beheerder: Cordius

Activa onder beheer: 27,12 miljoen euro

Instapkosten: 3%

Jaarlijkse beheerskosten in: 0,90%

Opbrengst sinds:

1/1/2005: 6,68%

Huidige samenstelling portefeuille:

23,68% liquiditeiten, 45,38% obligaties, 31% aandelen (2,9% Belgische)

Doel/Strategie van het fonds:

Meer defensief georiënteerd pensioenspaarfonds met investering in een gediversifieerde portefeuille van aandelen (30%) en obligaties (70%)

Visie/strategie op 2006:

De volgende maanden zou het historisch lage renteniveau de aandelenkoersen verder moeten blijven ondersteunen. De productiviteit van de bedrijven gaat er op vooruit door een aantrekkende internationale activiteit en het onder controle krijgen van de loonkost. 

   4. Pricos

Startdatum : 17/02/1987

Opbrengst sinds startdatum: 9,1% op jaarbasis

Te koop bij: KBC, CBC,Centea, Petercam

Beheerder: KBC Asset Management

Activa onder beheer : 2,53 miljard euro

Instapkosten: 2%

Jaarlijkse beheerskosten: 0,85%

Opbrengsten sinds:

1/1/2005: 12,44%

5 jaar: 3,93% op jaarbasis

10 jaar: 10,15 % op jaarbasis

Huidige samenstelling portefeuille:

liquiditeiten: 8,39%, obligaties: 24,44%, aandelen: 67,17% (Belgische 24,2%)

Doel/Strategie:

Het fonds beoogt de maximalisatie van de return op heel lange termijn (20 jaar)

Visie/strategie op 2006:

De beheerders van Pricos verwachten dat 2006 een redelijk aandelenjaar wordt, aangedreven door een beperkte stijging van de ondernemingswinsten. Ze verwachten ook een beperkte stijging van de obligatierente. Net als in 2005 zullen aandelen overwogen worden en zal er ene maximum aan liquiditeiten aangehouden worden, met als gevolg een relatief kleinere positie in obligaties. 

   5. Record Top Pension Fund

Startdatum: 19/04/92

Return sinds startdatum: op jaarbasis 8,94%

Te koop bij: Bank Corluy (onderdeel van ABN AMRO)

Record Bank NV

Beheerder: Bank Corluy - Effectenbankiers

Activa onder beheer: 91,84 miljoen euro

Instapkosten: 3%

Jaarlijkse beheerskosten: 1%

Opbrengsten sinds: 1/1/2005: 14,10%

5 jaar op jaarbasis: 3,3%

10 jaar op jaarbasis: 9,4%

Huidige samenstelling portefeuille:

7% liquiditeiten, 18% obligaties, 75% aandelen (Belgische aandelen: 37%)

Doel/Strategie van het fonds:

Het fonds wil de pensioengelden optimaal laten renderen op lange termijn. Vermits aandelen op lange termijn de hoogste return bieden, belegt het fonds quasi het maximaal toegelaten percentage (75%) in aandelen. Stockpicking en timing zijn essentieel.

Visie/strategie op 2006:

De fondsbeheerds verwachten niet dat de huidige herstelbeweging zich nog sterk zal doorzetten. De vrees voor inflatie gecombineerd met de opgelopen aandelenkoersen, maakt hen voorzichtig en defensief. Toch overwegen de beheerders aandelen, onder meer omdat de rendementen bij bepaalde aandelen hoger zijn dan de obligatierente. Zoals bij Fortis, ING, Belgacom, France Telecom, Suez, enz. 

   6. Interbeurs-Hermes-Pensioenfonds

Startdatum: 13/02/87

Return sinds start datum op jaarbasis: 8,66%

Te koop bij: 2 effectenbanken en diverse beursvennootschappen

Beheerder: Dierickx, Leys & Cie Effectenbank

Activa onder beheer: 30 miljoen euro

Instapkosten: 0% tot 3%, afhankelijk van de plaatsende instelling

Jaarlijkse beheerskosten: 0,75%

Opbrengsten sinds:

1/1/2005: 13,66%

5 jaar: op jaarbasis: 5,02%

10 jaar: op jaarbasis 9,49%

Huidige samenstelling portefeuille:

12,4% liquiditeiten, 23,42% obligaties, aandelen 64,2% (Belgische 33,08%)

Doel en strategie van het fonds:

Interbeurs-Hermes-Pensioenfonds belegt ongeveer 2/3de van de middelen in aandelen en 1/3 in obligaties en cash. Voor de aandelen kiezen de beheerders kwaliteitswaarden. Er wordt niet aan trading gedaan. Voor de obligaties kiest de beheerder voor obligaties in euro, van zeer goede debiteuren. De verschillende obligaties hebben gespreide looptijden. Het is een kleine fonds, waardoor de beheerders snel kunnen inspelen op opportuniteiten.

Visie en strategie voor 2006:

Voor de aandelen verwachten de beheerders de volgende jaren gemiddeld 7% return op jaarbasis. De obligatierente kan een beetje stijgen 

   7. Hermes Pensioenfonds

Startdatum 13/02/1987

Opbrengst sinds startdatum

op jaarbasis: 8,36%

Te koop bij : Bank Delen, Bank Van Breda

Beheerder: Bank Delen

Activa onder beheer: 23 miljoen euro

Instapkosten: 3%

Jaarlijkse beheerskosten: 0,75%

Opbrengsten sinds 1/1/2005: 10,1%

5 jaar op jaarbasis: 4,22%

10 jaar op jaarbasis 8,72%

Huidige samenstelling portefeuille

16,31% liquiditeiten, 12,37% obligaties, 71,32% aandelen (Belgische 48,32%)

Doel/Strategie van het fonds: O p de lange termijn gericht en daarom wordt meer dan de helft belegd in aandelen. Met een nadruk op kwaliteitsaandelen die door het analistenteam van Bank Delen worden opgevolgd. Vooral defensieve waarden, maar groeiaandelen worden niet uitgesloten. Het fonds kiest voor een overweging van België en de Europese Unie en een onderweging van Amerika en Azië.

Visie/strategie 2006: De beheerders verwachten een globale groeivertraging door lagere consumentenbestedingen in Amerika. Dat zal wegen op de bedrijfswinsten, terwijl de marges zullen lijden onder de hoge olieprijs en een restrictief monetair beleid. De inflatievrees zal ongegrond blijken. Voor het obligatiegedeelte behouden de beheerders het overgewicht korte looptijden, maar dat wordt mogelijk herzien bij een stijgende rente. 

   8 Dexia Pension Fund Dynamic

Startdatum: 6/11/89

Opbrengst sinds startdatum op jaarbasis 8,3%

Te koop bij: Dexia

Beheerder: Cordius

Activa onder beheer: 820,75 miljoen euro

Instapkosten: 3%

Jaarlijkse beheerskosten: 0,90% + aanvullend 3% op het positieve resultaat

Opbrengst sinds:

1/1/2005: 13.45%

5 jaar op jaarbasis: 1.82%

10 jaar op jaarbasis: 8.92%

Huidige samenstelling portefeuille:

9,3% liquiditeiten, 19,8% obligaties, 71% aandelen(Belgische 6,1%)

Doel/Strategie van het fonds:

Dynamisch georiënteerd pensioenspaarfonds met een gediversifieerde portefeuille van aandelen (70%) en obligaties (30%)

Visie/strategie op 2006

Dexia Pension Fund Dynamic streeft naar kapitaalaangroei op lange termijn. Het fonds is investeert nog steeds minder onderwogen strategie op het vlak van rentegevoeligheid ten opzichte van de referentie-index. Naast Belgische staatsobligaties houdt het een kleine positie aan in Griekse en Portugese waarden. Voor de volgende maanden blijven we positief gestemd. De historisch lage rente zou de aandelenkoersen verder moeten blijven ondersteunen. 

   9. Fortis B Pension FundStartdatum : 14/02/87

Opbrengst sinds startdatum : 8.29%.

Te koop bij : Fortis Bank, Fintro Axa, City Bank, Bank Degroof Beheerder: Fortis Investments

Activa onder beheer : 2.576miljoen euro

Instapkosten : 3%

Jaarlijkse beheerskosten : 0.75%

Opbrengsten sinds: 1/1/05 :11.36%

5 jaar: 4.47 %

10 jaar: 9.2%

Huidige samenstelling portefeuille:

2% liquiditeiten, 36,8% obligaties, 60,9% aandelen (23,9% Belgische)

Doel/Strategie :

Gemiddeld wordt 60% belegd in aandelen, de rest in overheids- en bedrijfsobligaties. Voor iedere activaklasse wordt gewerkt met onafhankelijke, gespecialiseerde teams van Fortis Investements.

Visie/strategie op 2006 : Zie Metropolitan Rentastro (Fortis) 

   10. Star Fund

Startdatum: 01/02/1987 Return sinds startdatum: 7,22% Te koop bij: ING België, Dexia, (Record, Cortal ) Beheerder: SF Management Activa onder beheer: 2,86 miljard euro

Instapkosten: 3%, promotionele acties mogelijk door distributeur

Jaarlijkse beheerskosten in: 1%

Opbrengsten sinds:

1/1/2005: 10.30%

5 jaar: op jaarbasis: 4.08 %

10 jaar: op jaarbasis 10%

Huidige samenstelling portefeuille:

10,8% liquiditeiten, 24,3% obligaties, 64,9% aandelen (30,4% Belgische) Doel/Strategie van het fonds:

Geen antwoord ontvangen.

Visie/strategie op 2006

De beheerders geloven dat de rentevoeten geleidelijk hoger zullen klimmen door de toenemende inflatoire druk en de gezonde groei van de wereldeconomie. Toch zal de winstgroei vertragen door stijgende kosten en een beperkte greep van de bedrijven op de prijzen. Maar de waardering van aandelen is nog steeds niet hoog, zeker niet in vergelijking met de waardering van andere beleggingscategorieën (vastgoed, obligaties).

Daarom besloten de beheerders om voor Star Fund aandelen te verkiezen boven obligaties en iets meer cash aan te houden dan gebruikelijk

   11. Accent Pension Fund

Startdatum: 13/02/1987

Opbrengst sinds start: op jaarbasis 7,20%

Te koop bij: SG Bank De Maertelaere, VDK Spaarbank

Beheerder: SG Bank De Maertelaere

Activa onder beheer: 28 miljoen euro

Instapkosten: 3%

Jaarlijkse beheerskosten: 0,80%

Opbrengsten sinds:

1/1/2005: 11,34%

5 jaar op jaarbasis: 3,37%

10 jaar op jaarbasis: 7,16%

Huidige samenstelling portefeuille:

7,58% liquiditeiten, 26,95% obligaties, 65,47% aandelen (Belgische 39,57%)

Doel/Strategie van het fonds:

Accent Pension Fund streeft een naar een zo hoog mogelijke absolute aangroei, het volgen van een bepaalde index is dus niet aan de orde. Financiële analyse is van doorslaggevend belang bij de aandeleninvulling. De Belgische beurs blijft door haar lage waardering de belangrijkste markt in de portefeuille.

Visie/strategie op 2006:

De beheerders van Accent denken aan een groeivertraging in de VS, die voelbaar kan zijn in de prestaties van de Amerikaanse aandelenmarkt. Dat beperkt mogelijk ook het potentieel van de Europese markten. De beheerders stellen zich nu eerder defensief op. Ze zien de stijgende rente niet substantieel aanhouden en zullen binnen afzienbare tijd de (momenteel korte) looptijden van de obligaties in het fonds terug opvoeren. 

   12. Argenta Pensioenspaarfonds

Startdatum: 31/12/1999

Opbrengst sinds startdatum op jaarbasis: 5,75%

Te koop bij: Argenta

Beheerder: Petercam N.V.

Activa onder beheer: 87 miljoen euro

Instapkosten: 0%

Jaarlijkse kosten: 1,2% (inclusief andere kosten)

Opbrengsten sinds:

1/1/2005: 17,36%

5 jaar: 5,71% op jaarbasis

Huidige samenstelling portefeuille:

5% liquiditeiten, 20% obligaties; 75% aandelen (37% Belgische)

Doel/Strategie van het fonds:

Het pensioenspaarfonds van Argenta kan dankzij de beperkte omvang flexibel beheerd worden. De beheerders selecteren individuele aandelen die kaderen binnen bepaalde thema's (China, energie, Duitsland, ...). En die bovendien ook in het kader van het pensioensparen de beste prestatie kunnen neerzetten. Zo werd in 2004 beslist de Belgische niet op een mechanische manier af te bouwen ten voordele van Europese aandelen.

Visie/strategie op 2006:

De beheerders behouden nog de nadruk op aandelen. Maar om de opgebouwde winsten veilig te stellen, gaat het fonds van de recente stijging van de lange rente gebruik maken om geleidelijk het gewicht van obligaties op te trekken naar maximum 30%. De Belgische markt blijft interessant, maar Europa biedt in de toekomst betere kansen om in te spelen op thema's zoals het onevenwicht in de energiesector, het herstel in Duitsland, en de opkomst van Centraal- en Oost-Europa.U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig