BRUSSEL - Van de veertien Vlamingen die zondag een zitje in het Europees Parlement wisten te veroveren, zullen er zich wellicht vier laten vervangen. Langs Franstalige kant laten wellicht vijf van de negen verkozenen zich vervangen.

België heeft recht op 24 zetels in Straatsburg en Brussel. Voor de Duitstaligen is de christen-democraat Mathieu Grosch verkozen. Hij zal ook zetelen.

Bij de VLD werden Guy Verhofstadt, Karel De Gucht en Annemie Neyts verkozen. Verhofstadt zal meer dan waarschijnlijk worden vervangen door Dirk Sterckx, De Gucht waarschijnlijk door Johan Van Hecke.

Bij SP.A-Spirit gaan de drie verkozenen normaal ook zetelen: Mia De Vits, Anne Van Lancker en Saïd El Khadraoui. Mocht De Vits toch minister worden, dan bekomt Spirit een zetel, voor Fauzaya Talhaoui.

Het kartel CD&V-NVA heeft door een speling van de voorkeurstemmen toch een schijnkandidaat. Lijstduwer Geert Bourgeois sprong met zijn voorkeurstemmen naar de vierde plaats. Hij laat zich vervangen door Frieda Brepoels. Jean-Luc Dehaene, Marianne Thyssen en Ivo Belet gaan normaal wel zetelen.

Voor Groen! neemt lijsttrekker Bart Staes zijn zitje in.

Bij het Vlaams Blok gaan de nummers een en twee op de lijst -Frank Vanhecke en Philip Claeys- zetelen. Vanhecke wordt in de Senaat vervangen door Nele Jansegers. Lijstduwer Filip Dewinter springt met zijn voorkeurstemmen naar de derde plaats en laat zich vervangen door Koen Dillen.

Franstalige kant

Langs Franstalige zijde laat cdH-voorzitster Joëlle Milquet zich wellicht vervangen door Raymond Langendries.

Voor de Franstalige liberalen neemt enkel Gérard Deprez zijn mandaat op. Louis Michel laat zich vervangen door Antoine Duquesne, Frédérique Ries door Antoinette Spaak, die halfweg het mandaat vervangen wordt door chirurg Jacques Brotchi.

Bij de PS wordt Elio Di Rupo vervangen door Philippe Busquin (tenzij die alsnog eurocommissaris blijft). Véronique De Keyser en Alain Hutchinson nemen hun mandaat op. Lijstduwer Michel Daerden, die via zijn voorkeurstemmen verkozen raakte, wordt vervangen door Marc Tarabella.Ecolo-lijsttrekker Pierre Jonckheer zetelt zeker.