BAGDAD - De Amerikanen moeten voor de machtsoverdracht op 30 juni een aanklacht indienden tegen Saddam Hoessein. Doen zij dat niet, dan moet Saddam worden vrijgelaten. Dat heeft het Internationale Rode Kruis gezegd.

Volgens het internationaal recht moeten krijgsgevangenen worden vrijgelaten als een bezetting afloopt, tenzij zij in staat van beschuldiging zijn gesteld. Dat geldt voor Saddam net zo goed als voor iedere andere krijgsgevangene, zei een woordvoerster van het Rode Kruis.

Wel is nog de vraag of er met de machtsoverdracht inderdaad een einde komt aan de bezetting, zei de woordvoerster. In theorie maken de Irakezen straks de dienst uit, maar of dat in de praktijk ook zo is, moet nog blijken.