Wie zijn die spelling- hervormers?

De Werkgroep Spelling die door de Nederlandse Taalunie werd belast met de spellingherziening, functioneert onder de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren. De leden zijn allen Nederlandse (N) of Vlaamse (V) professoren in de taalkunde, met verschillende specialiteiten. Zo zijn er specialisten in de lexicografie, in de psycholinguïstiek, in de didactiek en in de algemene taalkunde aanwezig. Hun namen: Maarten van den Toorn (N, voorzitter), Frans Daems (V, vice-voorzitter), Dirk Geeraerts (V), Dominiek Sandra (V), Piet van Sterkenburg (N), Henk Verkuyl (N). De coördinatie was in handen van Jeannine Beeken (V), die verbonden is aan het Instituut voor Nederlandse Lexicologie in Leiden en daar ook de praktische samenstelling van de woordenlijst verzorgde.

De Leidraad werd geschreven door Ludo Permentier, redacteur ...

Niet te missen