Werknemers krijgen recht op stressdokter

Werknemers krijgen het recht om de arbeidsgeneesheer te melden dat ze door stress, een alcohol- of drugsprobleem of om medische redenen hun job een tijd niet meer aankunnen. De bedrijfsarts zal voor hen bij de werkgever tijdelijk een andere taak vragen, zonder de precieze oorzaak op te geven. Die behoort tot het beroepsgeheim.

De ruimere bevoegdheid van de arbeidsgeneesheer en het recht van de werknemer zijn onderdeel van een nota van de federale minister van Werk, Peter Vanvelthoven (SP.A), aan de Nationale Arbeidsraad (Nar).De minister besteedt in de nota aandacht aan het alcohol- en drugsbeleid op de werkvloer. Vanvelthoven zegt vast te stellen dat de meeste bedrijven eigenlijk geen preventiebeleid hebben, en zelfs in hun arbeidsreglement ...