Lucht in Vlaanderen werd 'spectaculair beter' maar fijn stof blijft probleem

Houtkachel verboden bij mist of windstilte

De Vlaamse regering wil dat steden en gemeenten via het plaatselijke politiereglement het gebruik van houtkachels verbieden bij mist en windstilte. Dat moet de uitstoot van schadelijk fijn stof beperken tijdens de wintermaanden.

photonews

De luchtkwaliteit in Vlaanderen is er in twintig jaar enorm op vooruitgegaan. Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) spreekt zelfs van een 'spectaculaire verbetering'. Vooral de uitstoot ...

Niet te missen