ISTANBUL - De staats- en regeringsleiders van de 26 Navo-lidstaten hebben op de top in Istanbul het licht op groen gezet om de Iraakse interimregering bij te staan bij de opleiding van de veiligheidstroepen. De verklaring over Irak is echter nogal vaag gehouden. Dat gebeurde bewust, want zowel de voor- als tegenstanders van een grotere rol voor de Navo in Irak moeten er zich in kunnen vinden.
Zo staat er in de tekst niet of de vorming van Iraakse politie-agenten, militairen en grenswachters binnen of buiten Irak moet plaatsvinden. Duitsland wilde niet weten van een toezegging van steun binnen Irak. Frankrijk verzette zich dan weer tegen een collectieve Navo-rol in Irak. Parijs wilde niet dat ,,de Navo-vlag in Irak geplant werd''.

Concreet worden Navo-lidstaten ,,aangemoedigd" om te helpen bij de training van de Iraakse veiligheidstroepen. Wie wenst te helpen, kan dat. De staats- en regeringsleiders dragen de Navo-ambassadeurs op zo vlug mogelijk de precieze modaliteiten voor de bijstand aan de Iraakse overgangsregering uit te werken. De Noord-Atlantische Raad wordt ook gevraagd om verdere voorstellen te overwegen om de Iraakse veiligheidsinstellingen bij te staan.

De Irak-verklaring van de Navo-staats- en regeringsleiders kwam er enkele uren na de onverwachte machtsoverdracht door het voorlopige coalitiebestuur aan de Iraakse interimregering. Onverwacht, omdat die overdracht voorzien was voor 30 juni. Om veiligheidsredenen werd de ceremonie echter met twee dagen vervroegd.

Afghanistan

Eerder vandaag beslisten de regeringsleiders om de Isaf-vredesmissie in Afghanistan uit te breiden tot buiten de hoofdstad Kaboel. Naast het bestaande provinciaal reconstructieteam (PRT) van Kunduz komen er vier nieuwe in het noorden van het land. Er komen ook troepenversterkingen met het oog op de verkiezingen in Afghanistan dit najaar.

Momenteel telt Isaf zo'n 6.500 manschappen. Dat worden er 10.000 tegen het tijdstip van de verkiezingen. Bedoeling is in een volgende fase de Isaf-missie ook naar het westen van het land uit te breiden.

Begin oktober 2003, bijna negen maanden geleden, werd binnen de Navo al een princiepakkoord bereikt om Isaf uit te breiden. De concrete vertaling van die ambitie liet echter op zich wachten. Ondanks herhaaldelijke oproepen van Navo-secretaris-generaal Jaap de Hoop Scheffer kwamen de lidstaten van de alliantie niet met de nodige middelen en troepen over de brug.

Bosnië

Er is ook beslist om tegen eind dit jaar een einde te maken aan de Sfor-vredesmissie in Bosnië. De EU zal de operatie overnemen. De troepenmacht van de Europese Unie, met de naam EUfor, zal zo’n 6.000 manschappen tellen en onder Brits commando staan. Wanneer de aflossing er precies komt, is nog niet duidelijk. België zal zeker een bijdrage leveren. Premier Guy Verhofstadt noemde dat vandaag ,,evident''. Over hoeveel manschappen het gaat, dient nog uitgeklaard.

De Navo trekt zich niet volledig terug uit Bosnië. Vooral op vraag van de Amerikanen blijft er een hoofdkwartier van ongeveer 200 manschappen in Sarajevo, die verder zullen gaan met de jacht op oorlogsmisdadigers en zullen helpen met de hervorming van het Bosnische defensie-apparaat. De EU zal voor EUfor ook een beroep blijven doen op de aanwezige Navo-middelen.