VLD dient voorstel tot aanpassing drugswet in
Foto: epa
BRUSSEL - Drie federale VLD-parlementsleden gaan maandag een voorstel indienen om de drugswet aan te passen. Patrik Vankrunkelsven, Jacques Germeaux (beiden Senaat) en Hilde Vautmans (Kamer) gaan er prat op dat in hun voorstel de toegelaten gebruikershoeveelheid ondubbelzinnig zal bepaald worden. De vaagheid over de gebruikshoeveelheid was immers één van de struikelpunten in de vorige wet. Daarin stond dat meerderjarigen die worden aangetroffen met een gebruikershoeveelheid cannabis niet meer worden vervolgd als ze geen openbare overlast veroorzaken en als er geen aanwijzingen zijn van problematisch gebruik. Dit artikel werd op 20 oktober vernietigd door het Arbitragehof. Volgens het hof liet die bepaling te veel aan de interpretatie over.

De VLD-parlementsleden stellen dat door de situatie er door de vernietiging van het artikel nog minder duidelijk op geworden is. Volgens hen is er nu opnieuw sprake van rechtsonzekerheid, verwarring en willekeur in het vervolgen van het cannabisgebruik. In hun voorstel, dat zowel in de Kamer als de Senaat wordt ingediend, willen ze tegemoetkomen aan het arrest van het Arbitragehof.

Cannabisgebruik in het openbaar wordt ondubbelzinnig verboden, aldus de parlementsleden. De gebruikershoeveelheid zal in het voorstel worden bepaald door de uitvoerende macht. De bevoegde minister is daartoe het best geplaatst. "De hoeveelheid is namelijk afhankelijk van maatschappelijke tendenzen en van de soorten cannabis die op een bepaald ogenblik het meest gebruikt worden", staat te lezen in een mededeling van de drie.

Het bezit van cannabis wordt in het voorstel toegestaan zolang de gebruikershoeveelheid niet overschreden wordt. Wel is een registratie van de overtreding voorzien. In acht gevallen zal een proces-verbaal worden opgesteld. Dat is onder meer het geval wanneer de toegestane gebruikershoeveelheid wordt overschreden, als de gebruiker een gevaar voor zichzelf of de maatschappij betekent, als de politie via een positieve drugstest vaststelt dat er psychische en lichamelijke symptomen van cannabisgebruik zijn en als men omwille van cannabisgebruik de openbare orde overtreedt, zoals bepaald in de gemeentewet.

Ook bij cannabisgebruik in het openbaar en bij cannabisgebruik in aanwezigheid van minderjarigen wordt een proces-verbaal opgesteld. Dat gebeurt volgens het VLD-voorstel ook bij cannabisbezit in een strafinrichting, een opvoedingsinstituut of een instelling voor jeugdzorg.

Door de wet weer functioneel te maken is het mogelijk de geest van de drugswet te herstellen, namelijk dat het bezit en het gebruik van cannabis door meerderjarigen in de privé-sfeer niet vervolgd wordt, aldus de parlementsleden.

Voorts maakt het voorstel een einde aan de grote verschillen qua vervolging in de verschillende arrondissementen, laat het toe dat de politie zich richt op de echte problemen van cannabisgebruik en dat verslaafden terechtkomen in de zorgsector, stellen de VLD'ers.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in