BRUSSEL - De Europese Commissie legt de Belgische Orde van Architecten een boete op van 100.000 euro omdat haar systeem van minimum-erelonen de concurrentie beperkt.

DE Commissie vindt dat de erelonen een ,,afspiegeling moeten vormen van de vakbekwaamheid, de efficiëntie en de kosten - en eventueel ook de reputatie - van de architect,'' en niet ,,uitsluitend afhankelijk mogen zijn van de waarde van de werken of van de door de aannemer gehanteerde prijs.''

Op de website van de Orde was tot einde november nog een schaal terug te vinden met tarieven die architecten kunnen, maar niet moeten hanteren. De Orde argumenteert dat kwaliteit en veiligheid van het werk niet ten prooi mogen vallen aan een prijzenslag.

Veiligheidshalve werd de schaal einde november vorig jaar van de website gehaald. En daar heeft de Commissie naar eigen zeggen ook rekening mee gehouden.

Maar toch een veroordeling.

,,Echt onverwacht komt die niet,'' geeft plaatsvervangend voorzitter Jean-Paul Borremans van de Orde van Architecten toe. ,,Wij hebben nog onderhandeld, maar veel heeft dat blijkbaar niet gebaat. Morgen komt de Nationale Raad bijeen om zich over de uitspraak te buigen.''

- Wordt het nu de vrije concurrentie voor de Architecten?Ik vrees van wel, ja.

- Daar is u niet gelukkig mee?

De klant dreigt hiervan het slachtoffer te worden.

- Van lagere tarieven?

Ja, want dank zij die tarieven konden wij verhinderen dat sommige architecten hun rol wel erg minimalistisch interpreteren.

- Hoezo?

De rol van de architect is in ons land nooit goed vastgelegd. Volgens de wet van 1939 maakt de architect plannen en controleert hij de werken. Daarmee moeten we het nog steeds doen. In werkelijkheid gaat de verantwoordelijkheid van de architect veel verder.

- Maar wie heeft er belang bij om die rol te minimaliseren? Dat gaat toch ten koste van het ereloon dat je kan vragen?

Sommige architecten werken voor grote bouwbedrijven. Hun rol beperkt zich in de praktijk tot het verkopen van hun handtekening.

- En u vindt dat stielbedervers.

Ja. Zij nemen vaak hun verantwoordelijkheid niet en laten hun klanten in de kou staan. Zonder minimumtarieven vrezen wij dat zij nog afhankelijker worden van de grote bouwbedrijven.

En wat kan je daar aan doen?

Als de wetgever de rol van de architect duidelijk zou definiëren, kan de Orde mensen op het matje roepen als ze die rol niet spelen.

Mogelijk gaat de Orde in beroep bij het Europees Hof van Justitie. Juridisch adviseur Luk Heyvaert wacht de definitieve tekst van de veroordeling af, maar volgens hem bewijst de Commissie niet dat er misbruiken zijn.

Hij stelt wel vast dat de honoraria van de Belgische architecten bij de laagste van Europa zijn.

(lc)

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig