Justitie-assistenten voelen zich overbelast

BRUSSEL - De oprichting in 1994 van het Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid maakte een eind aan het onoverzichtelijk lappendeken van hulpverleningsorganisaties. Op het terrein van de slachtofferzorg bestonden lang hier en daar goede initiatieven, maar die waren onvoldoende op elkaar afgestemd.

Aangeboden door onze partners

Niet te missen