BRUSSEL - De Vlaamse overheidsholding PMV (Participatiemaatschappij Vlaanderen) start in het najaar drie instrumenten op die de financiering van kleine en middelgrote bedrijven (kmo's) moet stimuleren. De maatregelen gaan van waarborgen op kredieten tot het aanbrengen van durfkapitaal.

DE PMV, voorgezeten door Clair Ysebaert, is de holding waarlangs de Vlaamse overheid een aantal economische initiatieven aanmoedigt. Eén van de pijlers profileert zich als ,,exclusief loket'' voor alles wat met de financiering van Vlaamse kmo's te maken heeft. De overheid kondigde een jaar geleden al een aantal maatregelen aan.

De eerste concrete invulling start ergens in september als de nieuwe waarborgregeling van kracht wordt. De Vlaamse regering keurde op de laatste werkdag voor de verkiezingen (11 juni) het wettelijk kader goed. De regeling voorziet dat kmo's die onvoldoende garanties kunnen voorleggen aan de banken om investeringskredieten los te weken, een garantie krijgen van het Vlaams Gewest die kan oplopen tot 75 procent van het krediet.

De nieuwe waarborgregeling vervangt het oude concept dat door het Beroepskrediet gepromoot werd en voorziet in een jaarlijks potje van 150 miljoen euro. Daar zouden circa 360 miljoen euro investeringskredieten mee gelanceerd kunnen worden. Het zijn de banken die bij de kredietaanvragen van kmo's een beroep kunnen doen op de waarborgregeling.

,,De banken zijn het juiste platform om de regeling te promoten'', zegt Bart De Smet, verantwoordelijk bij PMV voor de waarborgregeling. ,,We gaan elke bank een enveloppe toekennen die ze naar eigen goeddunken kan aanwenden. We beperken ons tot controle via steekproeven.'' Volgens De Smet is het niet de bedoeling dat banken intrinsiek zwakke dossiers er op die manier doorjagen, maar goede dossiers waar de garantiestelling onvoldoende is.

De ARKimedes-regeling moet het aanbod aan durfkapitaal aanzwengelen. Bedoeling is om de investeringen in kmo's met vernieuwende producten en concepten aan te moedigen. De PMV heeft niet de ambitie om een nieuwe Gimv op te richten die zelf investeringsdossiers van kmo's gaat screenen, maar besteedt dat werk uit aan bestaande .

De durfkapitaaloperatoren die een ,,ARKimedes-vignet'' krijgen, worden later dit jaar geselecteerd en krijgen de naam ,,ARKiv'' mee. Om erkend te worden als zo'n vehikel moet men minstens een kapitaal van 2,5 miljoen euro en een professioneel team hebben.

Die erkende tussenpersonen kunnen een beroep doen op de middelen van de ARKimedes-fondsen (er zijn er drie gepland) die 225 miljoen euro willen ophalen. Dat geld komt niet van de overheid maar van de privésector.

De ARKimedes-fondsen willen hun werkmiddelen ophalen bij zowel particulieren als institutionelen (onder meer banken). Particulieren die geld afstaan aan zo'n fonds zouden een belastingkrediet van 35 procent krijgen. Dat betekent dat wie 100 euro in zo'n fonds stopt, van zijn som te betalen belastingen 35 euro kan aftrekken. De ARKimedes-fondsen zouden bijvoorbeeld ook een obligatielening kunnen uitschrijven die van de gewestwaarborg zal genieten.

In de praktijk zullen de ARKimedes-fondsen dus investeren in ,,tussenstructuren'' (ARKiv's) die de eigenlijke investering in een kmo doen. Er kan slechts 1 miljoen euro ,,ARKimedesgeld'' per jaar in een kmo gestopt worden.

Er komt ten slotte een talentenbank die starters moet helpen om een bedrijfje op te zetten. De talentenbank heeft 10 miljoen euro in kas en stopt maximaal 300.000 euro in een pre-starter. Ergens volgend jaar komt er ten slotte een fiscaal gunstige regeling om leningen van vrienden aan te moedigen.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig