BRUSSEL - De overheid heeft er heel wat voor over om de Belgen achter het computerscherm te krijgen. Via een nieuwe regeling maakt ze de aankoop van informaticamateriaal met financiële hulp van de werkgever veel interessanter dan een loonsverhoging. De regeling is van toepassing sinds 2003 en heeft dus dit jaar voor het eerst een weerslag op uw belastingaangifte.Als uw werkgever het afgelopen jaar heeft bijgedragen in de kosten voor een nieuwe pc en aanverwante apparatuur, software die nuttig is voor het beroep of een internetaansluiting en -abonnement, is dat bedrag voor maximaal 1.500 euro vrijgesteld van belastingen. Voor een bedrag aan 1.500 euro kan toch al wat materiaal aangekocht worden, zeker als de aankoop van bijvoorbeeld een nieuwe computer en printer over twee jaren gespreid wordt.

De vrijstelling is wel aan een aantal voorwaarden verbonden. Zo mag de werkgever niet meer dan 60 procent van de kostprijs van het informaticamateriaal (exclusief btw) betalen. Dus om aan de maximumvrijstelling te komen, kunt u jaarlijks al voor 2.500 euro informaticamateriaal aankopen.

De maatregel moet bovendien passen in een zogenaamd pc-privéplan waarop alle werknemers onder gelijke voorwaarden kunnen inschrijven. De tussenkomst kan enkel voor de aankoop van nieuw materiaal. Ze is dus niet van toepassing wanneer de werkgever bijvoorbeeld tweedehands materiaal aan een gunstprijs doorverkoopt aan het personeel.

Als u denkt jaarlijks het voordeel te genieten door jaar op jaar de computer, die u met behulp van de werkgever gekocht hebt, door te verkopen, bent u eraan voor de moeite. Uw werkgever kan maar om de drie jaar fiscaal voordelig tussenkomen in de aanschaf van informaticamateriaal. Deze voorwaarde geldt uiteraard slechts per onderdeel van het plan. Zo kan de werknemer perfect in een jaar onder het plan een computer kopen, om zich pas het jaar nadien een printer aan te schaffen.

De vrijstelling geldt niet wanneer de werkgever gebruik maakt van een computer die hem gratis door de werkgever wordt aangeboden. Dergelijke gratis computer vormt een belastbaar voordeel van alle aard en verschijnt dan ook op de fiche 281.10 in de rubriek 'voordelen van alle aard'. Aangezien de computer allicht niet alleen voor beroepsdoeleinden wordt gebruikt, beschouwt de fiscus de gratis computer als een stukje van uw loon. De fiscus waardeert het voordeel forfaitair op 180 euro per jaar. Dat is dus het bedrag waarop de werknemer belasting zal moeten betalen. Stel dat u belast wordt aan het hoogste tarief van vijftig procent, dan kost de gratis computer u jaarlijks 90 euro.

Er zijn ook heel wat werknemers die een internetaansluiting en -abonnement betalen voor hun personeel. Dat voordeel wordt forfaitair gewaardeerd op 60 euro per jaar. Aan het hoogste tarief betekent dat een jaarlijkse kostenprijs van 30 euro voor de werknemer. Die lage forfaitaire waarderingen voor een gratis computer en internetaansluiting en -abonnement maken het zeer interessant om werknemers te belonen met informaticamateriaal.

De rubriek 'Centen Tellen' verschijnt niet tijdens de zes weken dat onze fiscale reeks loopt. U vindt tijdens die periode op deze plaats de nieuwigheden over de fiscale aangifte terug.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig