BRUSSEL - Vanaf juli hoeven artsen enkel nog de benaming van het geneeskrachtige bestanddeel van medicijnen voor te schrijven. En de apotheker moet dan zelf het meest geschikte en goedkoopste merk uitkiezen. Daartoe hebben zogverstrekkers en ziekenfondsen groen licht gegeven. Het goedgekeurde KB van minister van Sociale Zaken Rudy Demotte wordt op 1 juli van kracht en moet de ziekteverzekering en de patiënten een besparing opleveren.

Nu schrijven artsen de merknaam voor van het geneesmiddel dat hun patiënt bij de apotheek moet afhalen. Vanaf 1 juli hoeven ze dus enkel nog de benaming van het geneeskrachtige bestanddeel te noteren. Maar dit is niet verplicht.

Farmanet, het netwerk dat gegevens verzamelt over de afgeleverde geneesmiddelen, zal ingeschakeld worden om te controleren of de apotheker effectief het goedkoopste middel aflevert. Er wordt een bijzondere code opgesteld die de apotheker bij een voorschrift op stofnaam moet ingeven.

"Het systeem heeft eigenlijk voor iedereen voordelen", zegt Mark Loix van de Christelijke Mutualiteiten. "Artsen hoeven niet meer de hele catalogus van merkgeneesmiddelen en generieken te kennen. Voor patiënten is de kans groot dat zij minder remgeld zullen betalen."

De wet werd unaniem goedgekeurd. Noch zorgverstrekkers noch ziekenfondsen bleken principiële of praktische bezwaren te hebben in het verzekeringscomité van het Riziv.