TONGEREN - De vakbonden van Algemene Industriële Schilderwerken (AIS) vragen dat de rechtbank het stakingsverbod ongedaan maakt. De Tongerse rechter vaardigde eerder een bevelschrift uit tegen de werknemers, en dit op eenzijdig verzoek van de directie van het bedrijf. De vakbonden beroepen zich nu op het stakingsrecht en op 2 mei doet de rechter uitspraak over hun vraag

De stakende werknemers van het Limburgese schildersbedrijf kregen eerder het verbod opgelegd om het bedrijfsterrein te bezetten, stakersposten op te richten en werkwilligen de toegang tot het bedrijf te ontzeggen. De rechter vaardigde toen ook een dwangsom uit van 750 euro per persoon per inbreuk.

Bij AIS in Genk wordt al sinds 22 maart gestaakt omwille van het ontslag van een ploegbaas en omwille van de ontoereikende veiligheids - en gezondsheidssituatie binnen het bedrijf. De directie van AIS wou ook niet ingaan op de uitnodiging om te onderhandelen met het gemeenschappelijk vakbondsfront.

Volgens de advocaat van het gemeenschappelijk vakbondsfront, Johan Nulens heeft de werkgever zich schuldig gemaakt aan inbreuken omdat hij de mobiliteitsvergoedingen die wettelijk voorzien zijn in de CAO van de bouwsector, niet aan de werknemers uitkeert. Volgens de raadsman laat de werkgever ook na om maatregelen te nemen om de gezondheid en de veiligheid van de werknemers te waarborgen.

Bovendien is er het nog het incident geweest waarbij de directeur van AIS opzettelijk op een stakerspost van de vakbonden inreed, zo zegt Nulens nog. Daarbij reed directeur Marc Keersmaeker in op een stakerpost en verwondde daarbij vier personen. De directeur werd na de feiten opgepakt door de politie van Genk, maar na verhoor opnieuw vrijgelaten. De man zal zich wellicht wel nog voor de correctionele rechtbank van Tongeren moeten verantwoorden.