BRUSSEL - De NMBS nam gisteren met een receptie afscheid van gedelegeerd bestuurder Karel Vinck. Voor Vinck een moment om terug te blikken op tweeënhalf jaar aan het hoofd van het spoor, en toch nog eens in niet mis te verstane woorden uit te halen naar de politiek.ZOALS het hoort bij een afscheidsreceptie, werd de man waar het allemaal om draait bedolven onder de lofbetuigingen. Woorden als ,,trekpaard'', ,,orkestmeester'' en ,,bruggenbouwer'' moesten in de verf zetten wat Vinck betekend heeft voor de NMBS. Minister van Overheidsbedrijven Johan Vande Lanotte (SP.A) prees Vinck als de man ,,die voor een keerpunt heeft gezorgd bij de NMBS''.

De spoorbaas kijkt naar eigen zeggen tevreden terug op de periode waarin hij de NMBS leidde. Hoewel hij Vande Lanotte bestempelde als een ,,grote meneer voor de Spoorwegen'', kon Vinck het toch niet nalaten om een sneer uit te delen naar de politiek en naar zijn voogdijminister in het bijzonder. ,,Ik heb het soms moeilijk gehad'', moest Vinck toegeven. ,,Ik heb meerdere keren verwezen naar de noodzaak om aan het management meer beleidsruimte te geven, zonder directe - gewilde of niet gewilde - inmenging van de overheid in de operationele beslissingsvorming van de NMBS.''

Hij pleit er daarom voor dat zijn opvolger wel die beleidsruimte krijgt. ,,De nieuwe NMBS zal voldoende autonomie en doorzettingsvermogen moeten hebben om de inhoud, de vorm en de kalender van de beslissingen zelf te bepalen, enkel in functie van de NMBS en niet ondergeschikt aan een of ander politiek machtsspel.''

Vinck zei ook nog eens op een verbloemde manier dat de prijs van een treinkaartje omhoog kan. ,,Men moet beseffen dat de NMBS een van de goedkoopste spoorwegmaatschappijen van Europa is. De NMBS moet de kans krijgen om door een sociaal aanvaardbaar beleid de balans tussen uitgaven en inkomsten in evenwicht te brengen.''

Over de vakbonden zei Vinck dat hij ,,moest toegeven in het begin onder de indruk te zijn geweest van de luidruchtige, soms sarcastische uitbarstingen van José Damilot (ACOD) of van de sluwe, tsunami-achtige gedachtekronkels van Michel Bovy (ACV-Transcom). Maar na een jaar zoeken en tasten hebben we toch een gemeenschappelijk platform gevonden waar we over de problemen konden negotiëren''.

Vinck mag zich voortaan Grootofficier in de Orde van Leopold II noemen. De NMBS, ABX en Umicore - waar hij nog voorzitter is - zullen bovendien jaarlijks een Karel Vinck Award toekennen. Dat is een beurs van 25.000 euro om een jonge ingenieur een MBA-opleiding in de VS te laten volgen. Hij kreeg ook nog een miniatuurtrein om de vrije uurtjes te vullen.Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig