Zeg niet langer moslimterrorist maar...

Binnen de EU wordt gewerkt aan een lexicon dat moet leiden tot een ,,zuiverder taalgebruik'' binnen de EU-instellingen over de moslimwereld. Het woord 'moslimterrorist' zou plaats moeten maken voor 'terroristen die de islam misbruiken'. Er zou ook voorzichtig omgesprongen moeten worden met het woord 'jihad', omdat dit in de eerste plaats slaat op de interne strijd van de moslim om rechtschapen te leven.

,,Terroristen die de islam misbruiken''.
,,Terroristen die de islam misbruiken''. © AFP

Niet te missen