BRUSSEL - Walen zijn ondernemender dan Vlamingen. In Wallonië is 4,7 procent van de beroepsbevolking bezig met het opzetten van een bedrijf of heeft dat recent gedaan, terwijl dat in Vlaanderen maar 2,7 procent is. Op Slovenië na scoort Vlaanderen het slechtst in de Global Entrepreneurship Monitor (GEM).

DE GEM is een internationale enquête naar de ondernemingszin in zestien EU-landen. In ons land is de Vlerickschool belast met de verwerking van de resultaten en het onderzoek naar de achterliggende factoren. Per land wordt aan enkele duizenden mensen gevraagd of ze recent een ondeneming hebben opgezet of bezig zijn dat te doen.

Voor heel België antwoordt 3,5 pocent van de ondervraagden positief, bijna de laagste score van alle onderzochte landen. Buurlanden als Duitsland (4,5 procent), Nederland (5,1 procent) en Frankrijk (6,0 procent) scoren systematisch hoger. Bovendien is het Belgische percentage lager dan vorig jaar. Die daling komt voor rekening van Vlaanderen, want Wallonië scoort juist beter dan vorig jaar. Hans Crijns van de Vlerickschool denkt dat die ontwikkeling gedeeltelijk te maken heeft met inspanningen van de Waalse overheid, zoals het initiatief ,,4x4 pour entreprendre''. Maar ook de economische achterstand werkt het ondernemen in de hand. ,,Het is de wet van de remmende voorsprong, of van de accelererende achterstand'', zegt Crijns. ,,De zuidelijke landen scoren ook beter dan de noordelijke''. Ook de Vlaamse overheid probeert het ondernemen te stimuleren. Gisteren werd bijvoorbeeld het Arkimedes-fonds gelanceerd, dat de beschikbaarheid van durfkapitaal moet vergroten.

Dat Belgen geen geboren ondernemers zijn, bleek vorige week ook uit een enquête van Eurostat. Daaruit kwam naar voren dat alleen in Finland en Nederland minder mensen de voorkeur geven aan een bestaan als ondernemer dan in België. Recente Unizo-gegevens lijken dan weer te wijzen op een groei van het aantal startende ondernemers. Die gegevens zijn niet in tegenspraak met de GEM-enquête, zegt Crijns. ,,Wij meten niet het daadwerkelijke aantal starters, maar het aantal inititiatieven om een zaak te starten''.

(rmg)