De Post slaagt in ommekeer
Foto: rr
BRUSSEL - De Post is er het afgelopen jaar in geslaagd om de negatieve spiraal te doorbreken. De kosten maakten een duik, terwijl de opbrengsten stegen.JOHNNY Thijs had voor het begin van afgelopen jaar van zijn voogdijminister, Johan Vande Lanotte (SP.A), de opdracht gekregen om het overheidsbedrijf dit jaar uit de rode cijfers te halen. Maar het overheidsbedrijf deed het een stuk beter. De groep maakte het afgelopen jaar netto 36 miljoen euro winst. Voor dit jaar verwacht Thijs opnieuw winst, maar minder dan vorig jaar.

,,De opbrengsten vielen hoger uit dan verwacht'', zei Thijs. Ze stegen met bijna vijftig miljoen euro tot 2,153 miljard euro. De postbaas rekent jaarlijks op een daling van het postvolume met drie procent. Maar dit jaar bleef het volume tot zijn grote tevredenheid constant. Het afgelopen jaar behandelde De Post 2,31 miljard poststukken in haar sorteercentra. In 2003 waren dat er maar 2,27 miljard.

Thijs schreef de hogere opbrengsten ook toe aan de grotere creativiteit van de commerciële diensten om nieuwe initiatieven te ontplooien. Zo startte De Post bijvoorbeeld in september met de verdeling van 2 miljoen gratis spaarlampen aan de Vlaamse gezinnen.

De kosten zakten met 2,4 procent tot 2,119 miljard euro. Het was voor het eerst in jaren dat de kosten in dalende lijn gingen. De Post begint eindelijk, weliswaar met enige jaren vertraging, de vruchten te plukken van de moderniseringsplannen die de voorbije jaren op poten werden gezet. Het overheidsbedrijf kon daardoor het afgelopen jaar heel wat postmannen laten afvloeien. Dat heeft onmiddellijk een zware impact op de kosten, want de personeelskosten maken nog altijd driekwart uit van de kosten bij.

De Post telde in 2004 gemiddeld 2.032 voltijdse banen minder dan in 2003. Afgelopen jaar waren er bij het bedrijf gemiddeld 37.920 postmannen voltijds aan de slag. Thijs verwacht dat de komende jaren het personeelsbestand nog verder zal inkrimpen, maar niet meer in dezelfde mate als in 2004.

De invoering van het computersysteem Georoute , waarbij de postrondes werden hertekend, draait intussen in zowat alle 547 uitreikingskantoren. Eind januari moet het systeem in alle uitreikingskantoren van toepassing zijn. Thijs kondigde wel aan dat er in het najaar een nieuwe, weliswaar kleine, aanpassing van de rondes komt. ,,De postrondes moeten op regelmatige basis aangepast worden, omdat elk jaar 10 procent van de gezinnen van adres verandert''. Poststation, dat het werk aan de loketten efficiënter moet doen verlopen, werd het afgelopen jaar in alle 1.300 postkantoren ingevoerd.

De Post maakte ook werk van het absenteïsme. Dat daalde het afgelopen jaar van 9,79 procent tot 8,83 procent. De doelstelling is om tegen 2007 het absenteïsme te verminderen tot 7 procent.

De kwaliteit van de dienstverlening bleef nog een heel eind onder de doelstellingen van de beheersovereenkomst. De Post slaagde erin om het afgelopen jaar 88 procent van de priorbrieven de dag na de verzending in de bus te doen vallen. Dat is drie procentpunt beter dan het jaar voordien, maar het blijft nog altijd ver onder de 93 procent die de beheersovereenkomst oplegt. Volgens Thijs kon die doelstelling onmogelijk gehaald worden in een jaar dat de postrondes gereorganiseerd werden.

Dit jaar moet 94 procent van de priorbrieven tijdig arriveren. ,,Dat is doenbaar, maar het zal niet gemakkelijk zijn'', zei Thijs nog. De doelstelling om 93 procent van de non-priorbrieven twee dagen na de verzending te bestellen, werd wel gehaald.

Niet onbelangrijk is ook dat het overheidsbedrijf erin slaagde de sociale vrede min of meer te bewaren. Er was wel wat lokaal verzet tegen de invoering van Georoute en de postmannen legden een dag het werk neer om de beloofde arbeidsduurvermindering af te dwingen, maar tot grote onrust kwam het niet. De beloofde inkorting van de werkweek tot 36 uur werd afgekocht met drie dagen extra vakantie.