BRUSSEL (belga) - Minstens 700 van de 1.678 schoonmaakbedrijven in België werken onder de minimumloonkosten van 18,5 euro per uur. Dat heeft de Algemene Belgische Schoonmaakunie (ABSU) berekend.

Er wordt vooral gewerkt met schijnzelfstandigen, met valse gedetacheerde arbeiders uit het buitenland en onder foute paritaire comités. Die bedrijven kunnen zo tot ruim 30 procent onder de gemiddelde prijsofferte gaan, schreef gisteren de krant De Tijd. Volgens de ABSU, die al jaren streeft naar een volwaardig statuut voor de 46.593 arbeiders in de sector, moet de overheid meer en beter controleren. ,,Ook de klanten moeten op hun verantwoordelijkheid gewezen worden. Er moet een cascade van verantwoordelijkheid worden ingevoerd voor fiscale en sociale schulden. Die wetgeving bestaat al voor de bouwsector, enkel de politieke wil ontbreekt'', zegt Yvan Fieremans, voorzitter van de ABSU.

Sinds dit jaar krijgen de arbeiders een minimumloon van 10 euro per uur, maar er is volgens Fieremans zo'n hoge druk op de sector om goedkoper te werken dat een heleboel firma's zich daar niet aan houden.

Belgische schoonmaakbedrijven zijn ook niet vies van uitbesteding van hun opdrachten aan buitenlandse ondernemingen en knoeien met de paritaire comités waardoor ze de lonen en sociale lasten omlaag kunnen trekken. Dat alles om hun diensten onder de normale prijs te kunnen aanbieden en de valse concurrentie in stand te houden.

De Schoonmaakunie is vastberaden om het imago van de sector op te krikken, en brengt vanaf maart een nieuw kwaliteitslabel uit.