BRUSSEL - De Harvard Business School is weer opgeklommen naar de eerste positie in de MBA-ranking van de Financial Times. Maar ze moet die plaats wel delen met de Wharton-school van de University of Pennsylvania, die al enkele jaren de toppositie bekleedt. Slechts één Belgische instelling haalde de top-honderd van de FT, en dat is de Solvay Business School.

De ranking van de Financial Times heeft betrekking op voltijdse opleidingen tot master in business administration (MBA). De ranking is gedeeltelijk gebaseerd op een enquête onder de afgestudeerden of alumni van de business schools, en gedeeltelijk op informatie die de scholen zelf leveren. Bij de informatie die de alumni geven, wordt veel gewicht gehecht aan het niveau van hun salaris drie jaar nadat ze hun MBA hebben behaald. Bij de informatie van de scholen geeft de ,,diversiteit'' de doorslag. Daarmee wordt niet alleen gekeken naar de graad van internationalisering van het studenten- en docentenkorps, maar ook naar bijvoorbeeld het percentage vrouwen bij het academisch personeel.

Het gewicht dat gegeven wordt aan de loonevolutie verklaart voor een stuk waarom de Amerikaanse business schools zo sterk doorwegen in de ranking. De alumni die ondervraagd werden voor de ranking van dit jaar, studeerden af in het ,,moeilijke'' jaar 2001. Hun salarissen in 2004 liepen, ondanks die moeilijke start, op tot pakweg 150.000 dollar of 114.000 euro.

In de wereldwijde top-tien staan liefst acht Amerikaanse scholen, met Harvard en Wharton op kop. Als men de gemiddelde ranking over de jongste drie jaar bekijkt, haalt Wharton het echter van Harvard. Het is van 2000 geleden dat Harvard nog nummer één was.

De enige Europese scholen in de top-tien zijn de London Business School in Groot-Brittannië en Insead, met campussen in het Franse Fontainebleau en in Singapore. Insead werkt overigens samen met Wharton. Opvallend in de Europese ranking is de opkomst van de Spaanse scholen, waarvan er drie de Europese top-tien halen.

De Solvay Business School is de enige Belgische school die de wereldwijde top-honderd haalt. Wereldwijd staat Solvay op de negentigste plaats, in Europa op nummer twintig. De Vlerick Leuven Gent Managementschool mikt erop om vanaf 2006 opgenomen te worden in de rankings van de Financial Times en van Business Week. Vorig jaar behaalde Vlerick de vijftiende plaats in de ranking van de Britse Economist Intelligence Unit. Dit jaar zou Vlerick voor het eerst opgenomen worden in de vierde belangrijke ranking, die van The Wall Street Journal.

(kdr)