BRUSSEL - De heffing van 21procent btw op de Elia-taks gaat volgens de Vlaamse minister van Energie, Kris Peeters (CD&V), te ver. Hij wijst de federale minister van energie, Marc Verwilghen (VLD), erop dat de btw-vrijstelling een eerste aanzet kan zijn om via de verlaging van de btw de elektriciteitsprijs te drukken.

Met die argumentatie bespeelt de Vlaamse minister van Energie de gevoelige snaar. Verwilghen brak vorige week immers een lans voor een lagere btw op elektriciteit (DS 23 januari). De federale regering heeft de Elia-heffing ingevoerd om de gemeenten voor een deel te compenseren voor het verlies aan inkomsten uit de elektriciteitsverkoop. Door de volledige vrijmaking van de elektriciteitsmarkt in Vlaanderen zijn de gemeenten het monopolie op de verkoop van elektriciteit aan particulieren en kmo's kwijtgeraakt. De opbrengsten uit de elektriciteitsverkoop waren de voorbije jaren uitgegroeid tot een belangrijke inkomstenbron voor de gemeenten.

De Vlaamse regering moet echter eerst een eensluidend advies uitbrengen vooraleer de opbrengst van de Elia-heffing overgeschreven kan worden naar de gemeenten.

De Vlaamse minister van Energie, Peeters, heeft nu zijn federale collega, Verwilghen, laten weten dat zo'n advies niet gegeven kan worden. Dat is te wijten aan de onduidelijkheid rond de aanrekening van btw, maar ook aan de onzekerheid over wie er financieel voor opdraait als de stroomverbruikers minder betalen dan wat totnogtoe is beloofd aan de gemeenten. De verwachting is dat door faillissementen en de vele leverancierswissels in 2004 de Elia-heffing zo'n twee procent minder zal opbrengen dan totnogtoe werd aangenomen. Voor 2004 werd een bedrag vooropgezet van 114 miljoen euro, voor dit jaar is er sprake van 172 miljoen.

Voor 2004 hebben de distributie-intercommunales die in Vlaanderen de laagspanningsnetten uitbaten, het verwachte bedrag trouwens al volledig voorgeschoten. Uiteindelijk zullen alle Vlaamse elektriciteitsverbruikers die aangesloten zijn op laagspanningsnetten de Elia-heffing moeten betalen.

Totnogtoe wordt op de heffing een bedrag geplakt van 4,91 euro per 1.000 kilowattuur verbruik. Dat is wel exclusief btw.