Begroting oké volgens Vlaams Geweten

BRUSSEL - De Vlaamse begroting waarvan we in 2004 zeiden dat ze dreigde te ontsporen, staat weer op de goede rails. Dat zegt Vlaanderens begrotingsgeweten, de Serv, de Sociaal-Economische Raad voor Vlaanderen.

In juli 2004 trok de Serv - de raad van de Vlaamse sociale partners, werkgevers en vakbonden - aan de alarmbel. De uitgavenbeslissingen die de aftredende Vlaamse regering had nagelaten en de krimpende ...