,,De teleurstelling is groot''

Alleen VLD verdedigt nog principe volksraadpleging

BRUSSEL - VLD-kamerfractieleider Rik Daems liep het vuur uit de sloffen om de volksraadpleging over de nieuwe Europese grondwet te realiseren. Spirit laat hem nu koudweg in de steek.

© photo news
,,Neen, dit had ik niet verwacht'', reageert Rik Daems. Vandaag moet de kamercommissie voor de Herziening van de Grondwet finaal beslissen over de organisatie van een volksraadpleging. Maar door het ...