China rukt op in kledingrekken
In de Belgische kledingsector overheerst een crisissfeer. Foto: © Bart Dewaele
BRUSSEL - Goedkope kleding uit China neemt een steeds belangrijker marktaandeel in op de Belgische kledingmarkt, en veroorzaakt er een zware prijzendruk. De beroepsorganisatie Creamoda vreest dat de Chinese concurrentie nog zal toenemen met de afschaffing van de invoerquota op Chinees textiel.

EEN slecht jaar. Erik Magnus van Creamoda (de vroegere Kledingfederatie) had gisteren op een persconferentie niet veel woorden nodig om 2004 te schetsen uit het perspectief van de Belgische kledingfabrikanten. De Belgische productie van kleding en confectie daalde over de eerste negen maanden van 2004 met 9,5 procent in volume en met 2,5 procent als je het uitdrukt in euro's.

De cijfers geven aan dat de kledingwinkels hun waren steeds meer in het buitenland aankopen, terwijl België zich verder specialiseert in hoogwaardige nicheproducten. En die overblijvende Belgische fabrikanten doen het vrij goed in het buitenland. Hun exportvolume nam over de eerste negen maanden van 2004 toe met 15,8 %. Maar ook hier deed de prijserosie de export waarde met 6,5 % dalen. De verruimde Europese Unie, met voorop de buurlanden, is goed voor 95 % van de Belgische kledinguitvoer.

Maar alles bij elkaar overheerst in de kledingsector een crisissfeer. De investeringen in Belgische confectie daalden over de eerste acht maanden van 2004 met liefst 26 %, terwijl de werkgelegenheid voor arbeiders met 11 % afnam. De sector telt vandaag nog zowat 12.000 arbeiders en 5.000 bedienden.

De ingevoerde kleding is traditioneel afkomstig uit drie regio's: China en Zuidoost-Azië, Oost-Europa en Noord-Afrika. Die laatste regio (-23 %) verloor vorig jaar duidelijk terrein aan de eerste twee (+12,7 % en +14,6 %). De invoer uit China en Bangladesh steeg telkens met zowat 20 %. China blijft met stip het belangrijkste productieland, en in de top-tien werden Polen en Marokko ,,verstoten'' door Bangladesh en India. Binnen Oost-Europa is een verschuiving waarneembaar van de nieuwe EU-lidstaten (Polen, Hongarije, Tsjechië) naar de armere landen zoals Roemenië.

De Chinese dominantie verschilt sterk naargelang van het marktsegment. Zo is 70 à 80 procent van alle ingevoerde anoraks en blousons afkomstig uit China. Dat is niet toevallig een productcategorie waarvoor de Europese invoerquota al een tijd geleden werden afgeschaft, zegt Magnus. Hij voorspelt dat de volledige afschaffing van de quota sinds 1 januari ook in andere marktsegmenten een Chinese overspoeling zal meebrengen.

De Belgische kledingfabrikanten reageren op de internationale concurrentie door zelf in het buitenland te produceren. Als je de buitenlandse productie van Belgische fabrikanten meetelt, dan is liefst 70 procent van de kledij die in ons land verkocht wordt in het buitenland vervaardigd. Uit een enquête door Creamoda blijkt dat twee op de drie Belgische kledingfabrikanten in meer dan één productieland aanwezig zijn. De helft heeft zijn productie volledig gedelokaliseerd. De afschaffing van de Chinese quota is voor 37 procent van hen een aanleiding om een verhuizing van de productie te overwegen.