België was zeker geen koploper in fiftiesdesign

Zwierig, vrij en blij

De nieuwe moderne interieurstijl weerspiegelt een optimistische, dynamische tijdgeest. Al mogen we ons de Belgische interieurs in 1958 beslist niet al te euforisch voorstellen. De belangstelling voor moderne interieurs kwam bij ons maar traag op gang.

In de jaren 1950 kregen mensen zin in allerlei dingen die ze hadden moeten ontberen. De jonge consumptiemaatschappij speelde daar gretig op in met allerlei nieuwe massaconsumptiegoederen. Gewone huisvrouwen ...

Niet te missen